System MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych Hitem Roku 2017 dla Instytucji Finansowych

500xxxx17_5_RekomendacjaHITRoku2017_wewnatrz

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych firmy HEUTHES otrzymał od Gazety Bankowej tytuł Rekomendacja w kategorii Bankowość i Finanse konkursu Hit Roku 2017 dla Instytucji Finansowych.

 

W trakcie uroczystej gali w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Gazeta Bankowa rozstrzygnęła wyniki X edycji konkursu Hit Roku 2017 dla Instytucji Finansowych nagradzając najbardziej innowacyjne i przełomowe produkty proponowane instytucjom finansowym przez dostawców systemów IT.

 

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych, w gronie zgłoszonych do konkursu rozwiązań, w kategorii Bankowość i Finanse, głosem niezależnych ekspertów, którzy stanowili kapitułę konkursu został wyróżniony tytułem Rekomendacja.

 

Warto zauważyć, że obydwa Zrzeszenia Banków Spółdzielczych w Polsce, obejmujących ponad 550 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek korzystają obecnie z funkcjonalności dostępnych w systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa. Głównym beneficjentem rezultatów wdrożenia systemu HEUTHES, są zrzeszone Banki Spółdzielcze, które wraz z bankami zrzeszającymi korzystają z jednolitego systemu obsługi transakcji z zachowaniem autonomii w ramach Grupy.

 

MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych zapewnia obsługę wszelkich transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego i systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. Wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych SWIFT, ELIXIR, TARGET, EURO ELIXIR – SEPA, STEP2, SORBNET2, EXPRESS ELIXIR oraz Western Union. Obsługuje wymianę międzysystemową (np. operacje kartowe, ERP, maklerskie, itp.), faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

 

W 2016 r. rekomendację w konkursie Hit Roku uzyskał system MC-IMMEDIATE TRANSACTION, w 2015 r. system MULTICENTAUR-CFT, w 2014 r. system ISOF-PROFAP, w 2013 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w 2012 r. system MULTICENTAUR-SRB2, w 2011 r. system MULTICENTAUR-FAKTOR, w 2010 r. system ISOF-WORKFLOW, a w 2009 r. system GRYFCARD – wszystkie wyprodukowane przez HEUTHES.

 

Z kolei w 2015 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA wydała firmie HEUTHES Certyfikat dla potwierdzenia zgodności komunikatów generowanych przez system informatyczny MULTICENTAUR PAYMENT HUB z wymaganiami Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych EXPRESS ELIXIR w zakresie komunikatów RTTR.

 

Warto przypomnieć, że HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB w podstawowej odsłonie pracuje w bankach już od 20 lat, a w wersji dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych od 2014 r.

 

Więcej informacji o systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych dostępnych jest na stronie www.heuthes.pl.

Powiązane wpisy