Trzy miliony transakcji bankowych na godzinę w nowej wersji MULTICENTAUR PAYMENT HUB

500xxxx15_5_HEUTHES_MULTICENTAUR_wewnatrz

Firma HEUTHES po okresie intensywnych testów, badań i rozwoju udostępniła klientom nową wersję systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Dotychczasowe rozwiązanie wykonywało około 1 miliona transakcji bankowych na godzinę. Nowa wersja, jeszcze bez optymalizacji wydajnościowej okazała się trzykrotnie szybsza, umożliwiając wykonanie 3 milionów transakcji na godzinę. System został zaprojektowany do obsłużenia nawet 10 milionów transakcji w ciągu 60 minut. Wzrost wydajności został spowodowany zmianą architektury i nie obejmował jeszcze zaawansowanej parametryzacji pracy serwerów bankowych. To znaczne przyspieszenie zostało uzyskane bez konieczności ponoszenia przez banki wydatków na nową infrastrukturę sprzętową.

 

MULTICENTAUR PAYMENT HUB jest jednym z największych rozwiązań bankowych w Polsce. Integruje systemy zarówno otoczenia bankowego, jak i wewnętrzne banku. Wszelkie systemy wykorzystują go do wymiany informacji i do pośredniczenia w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. Rozliczenia realizowane przez system obejmują SWIFT, ELIXIR, TARGET2, EUROELIXIR – SEPA, STEP2, SORBNET2, Płatności natychmiastowe EXPRESS ELIXIR oraz wymianę międzysystemową (np. systemy kartowe, ERP, maklerskie, itp.). System składa się z dwóch powiązanych części. Pierwsza z nich to część wsadowa, w której dane są przetwarzane dużymi pakietami (np. sesje ELIXIR). Druga to część interaktywna, w której dane są przetwarzane na bieżąco (np. SWIFT, EXPRESS ELIXIR). Nowa wersja sprawnie łączy te dwie przestrzenie. Obecny skokowy wzrost wydajności w części wsadowej nie wpłynął negatywnie na część interaktywną, która jest zbudowana wokół serwera aplikacyjnego HDB NG opracowanego przez HEUTHES.

 

Rozwój systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB wpisuje się w obecną tendencję obserwowaną na rynku bankowym, w ramach której znacznie wzrasta ilość transakcji bezgotówkowych inicjowanych przez aplikacje w smartfonach i karty bezstykowe. Rosnąca ilość tego typu transakcji oznacza jednocześnie wzrost ogólnej liczby operacji. Systemy bankowe muszą się stale rozwijać aby sprostać tym zjawiskom. Przykładem są coraz powszechniejsze usługi typu Blik, PeoPay, Google Payments, które umożliwiają wykonanie smartfonem w łatwy sposób operacji finansowych.

 

MULTICENTAUR PAYMENT HUB pracuje w banku PEKAO SA od 1996 roku, a w SGB-Banku od 2006 roku, uwzględniając konsolidacje i przekształcenia w historii tych podmiotów. System jest ciągle rozbudowywany. HEUTHES dokonuje w nim stale zmian technologicznych, obecnie głównie w zakresie wykorzystania technologii chmurowych i rozproszonego przetwarzania danych. Innym, równie intensywnie rozwijanym obecnie systemem HEUTHES, w którym obserwowany jest znaczny wzrost wolumenu operacji bankowych jest GRYFCARD, do obsługi operacji kartowych, który może współpracować z MULTICENTAUR PAYMENT HUB.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.heuthes.pl.

Powiązane wpisy