VIMI – nowa technologia wirtualizacji tożsamości w systemach HEUTHES

16_5_Logo_HEUTHES_zewnatrz

Firma HEUTHES opracowała nową technologię VIMI (ang. Virtual user Identity Modules cross Integration) związaną z wirtualizacją tożsamości użytkowników. Jest ona wykorzystywana w systemie ISOF dla Biur Rachunkowych i firm wielozakładowych oraz MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD dla banków. Jej działanie polega na tym, że użytkownik wykorzystując przeglądarkę WWW i mechanizm jednokrotnego logowania (ang. single sign-on) do jednego systemu informatycznego może korzystać z danych z innych systemów chmurowych opartych o serwery aplikacyjne HDB NG.

 

Architektura współczesnych złożonych systemów informatycznych opiera się na wielu serwerach posadowionych na różnorodnych rozwiązaniach sprzętowo-systemowych, w wielu rozproszonych terytorialnie ośrodkach komputerowych. Od strony użytkowników systemów dochodzą wtedy problemy z różnorodnymi systemami uprawnień i koniecznością logowania się do każdego systemu osobno.

 

Do komunikacji pomiędzy aplikacjami serwerowymi stosuje się zwykle od dawna znaną tzw. „szynę danych” np. ESB. Dotychczas nie było jednak wygodnego rozwiązania umożliwiającego komunikację aplikacji na poziomie prezentacji danych na stacji roboczej w przeglądarce WWW.

 

Nowa technologia VIMI umożliwia pewną autoryzację użytkowników oraz bezpieczne przekazywanie sesji z jednego systemu do drugiego z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa kryptograficznego zawartego w procedurach wymiany informacji o tożsamości.

 

Pierwsze wdrożenie tych rozwiązań miało miejsce blisko 10 lat temu w systemie ISOF-Biura Rachunkowe. Pracownik Biura może zalogować się do systemu ISOF dedykowanego dla Biura Rachunkowego i łatwo jednym kliknięciem przechodzić do systemów swoich klientów bez potrzeby każdorazowej autoryzacji.

 

Obecnie technologia ta została rozbudowana i wbudowana w systemy bankowe. Zawierają one węzły aplikacji, które wymieniają dane. Użytkownik może widzieć w jednej aplikacji bankowej dane z innej aplikacji bankowej przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i kontroli uprawnień. Dodatkowo VIMI ułatwia podział systemu na mniejsze moduły, z łatwiejszą aktualizacją i uproszczonym testowaniem poszczególnych funkcji, a nie całego, dużego systemu bankowego.

 

W systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB nowy mechanizm umożliwia jednokrotne logowanie i swobodne przechodzenie do innych podsystemów bankowych. Dodatkowo w oknie interfejsu jednego systemu można wyświetlić dane z innej aplikacji. Buduje to wirtualną chmurową przestrzeń pracy złożoną z wirtualnych komponentów dostarczających różnorodne informacje pracownikom banku.

 

Jednym z ciekawszych zastosowań w systemach bankowych jest powiązanie aplikacji bankowej z systemem zarządzania dokumentami elektronicznymi ISOF-DMS/WORKFLOW. Dzięki temu raporty bankowe zamiast drukowania, pieczętowania i wieloletniego przechowywania w tradycyjnym archiwum mogą być zapisane w elektronicznym archiwum dokumentów, opatrzone pieczęcią cyfrową lub podpisane cyfrowo i po upływie kategorii archiwalnej utylizowane. W tym przypadku do systemu dołącza się elementy VIMI i 3 kontenery aplikacyjne (w standardzie Docker):

  • aplikację główną DMS (związaną z systemem zarządzania dokumentami elektronicznymi),
  • serwer aplikacyjny TAPIR (który zawiera oprogramowanie do zamiany formatu danych i OCR, a także integrację z pocztą elektroniczną),
  • pakiet LibreOffice OnLine (umożliwiający pracę z dokumentami biurowymi w oknie przeglądarki WWW, przykładowo otwieranie w przeglądarce arkusza kalkulacyjnego z raportem z systemu bankowego).

 

Zwrotnie w systemie bankowym możemy widzieć okno z aktualnymi raportami z poszczególnych stanowisk pracy, pochodzące z zewnętrznej – w odniesieniu do systemu bankowego – aplikacji DMS, pracującej na innych serwerach i z inną bazą danych.

 

Tak więc w technologii VIMI firmy HEUTHES aplikacje i systemy „współdzielą dynamicznie użytkownika”, a jednocześnie użytkownik współdzieli na ekranie dane z wielu różnych systemów.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.heuthes.pl.

 

Powiązane wpisy