Bank gotowy na MONREP! Mamy rozwiązanie!

risq_ibs

Już w lipcu tego roku dojdzie do dużych zmian w sprawozdawczości statystyki monetarnej w sektorze bankowym. Zostanie uruchomiony MONREP, będący sprawozdaniem przekazywanym do NBP realizowanym w technologii XBRL, który zastąpi dotychczasową sprawozdawczość WEBIS. 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez NBP pakiet MONREP zawierał będzie:

 • stany bilansowe,
 • korekty,
 • sekurytyzacja,
 • stopy procentowe,
 • statystyka dilerska,
 • liczba rachunków,
 • statystyka strukturalna.

Pierwsze raporty za czerwiec 2017 r. w ramach MONREP banki przekażą do 10 lipca 2017 r.

Jak przygotować Bank do wymogu nowej sprawozdawczości? Odpowiedzią jest system PI SWIB RISQ. Jak w przypadku pozostałych sprawozdawczości: COREP, LR, FNREP, MONREP, LCR, NSFR, IPS, ALMM, gwarantujemy błyskawiczne działanie, pełną analitykę danych oraz prosty i szybki eksport danych do systemu aSISt.

Aplikacja PI SWIB RISQ umożliwia wszechstronną analizę portfela kredytowego banku, zgodnie z Nową Umową Kapitałową. Analiza dotyczy:

 • struktury oceny adekwatności kapitałowej instytucji finansowych,

 • sporządzenia obowiązkowych sprawozdań,

 • hurtowni danych wyposażonej w dynamiczne i elastyczne raporty,

 • bazy depozytowo – kredytowej banku.

Więcej szczegółów odnośnie PI SWIB RISQ znajdziecie Państwo pod adresem: http://i-bs.pl/oprogramowanie/risq/

Zapraszamy również do obejrzenia filmiku promocyjnego: https://www.youtube.com/watch?v=bC2PoVpbdKY

Powiązane wpisy