Badania nad centralizacją, cz. I: 84% badanych przeciwna

nie

W pracach Zespołu ds. Badań nad Bankowością Spółdzielczą Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, postawiony został następujący problem badawczy ogólny:

Czy środowisko Banków Spółdzielczych jest przychylne koncepcji centralizacji głównych systemów informatycznych (tzw. systemów core’owych) w Bankach zrzeszających?

Powyższy problem ogólny został podzielony na następujące problemy szczegółowe:

 • Jak przedstawiciele służb IT Banków Spółdzielczych oceniają koncepcję centralizacji systemów core’owych w Bankach zrzeszajacych?
 • Jakie potencjalne korzyści i zagrożenia widzą owi przedstawiciele w ewentualnej centralizacji?
 • Czy, w opinii bankowych informatyków, dyskutowana centralizacja jest zagrożeniem dla ich stanowisk pracy?
 • Czy zarządy Banków Spółdzielczych są – w opinii informatyków – zwolennikami, czy przeciwnikami centralizacji, i czy w kwestii centralizacji zarządy zasięgały opinii bankowych służb IT?

 

Na wstępie badań postawiono hipotezę główną, o następującym brzemieniu:

Środowisko Banków Spółdzielczych, w swojej przeważającej części, jest nieprzychylne koncepcji centralizacji głównych systemów informatycznych (tzw. systemów core’owych) w Bankach zrzeszających.

Powyższą hipotezę główną można rozwinać w postaci hipotez szczegółowych:

 • Zdecydowana większość informatyków w Bankach Spółdzielczych to przeciwnicy centralizacji systemów core’owych w Bankach zrzeszających.
 • Zarządy Banków Spółdzielczych są, w przeważającej części, również przeciwnikami centralizacji.
 • Przedstawiciele służb IT nie dostrzegają zbyt wielu potencjalnych korzyści, wynikających z ewentualnej centralizacji, a bardziej widzą, jako znaczące, zagrożenia, wynikające z wdrożenia tej koncepcji w życie.

 

Ogólna ocena koncepcji centralizacji systemów core’owych przez personel IT Banków Spółdzielczych – wyniki badań

nie wierzę
Takie pytanie: To dlaczego przegłosowano strategię zakładającą centralizację?

Z badań wynika, że zdecydowana większość przedstawicieli służb informatycznych Banków Spółdzielczych jest przeciwna centralizacji systemów core’owych w zrzeszeniach. W całej populacji badanych, przeciw centralizacji opowiedziało się aż 84% respondentów. Największy odsetek opowiadających się przeciw centralizacji odnotowano wśród przedstawicieli zrzeszenia PBA (90%), natomiast najmniejszy – aczkolwiek też wysoki – wśród badanych pochodzących z Banków zrzeszenia SGB (77%).

Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela:

Pytanie badawcze: Czy jest Pani / Pan zwolennikiem przeniesienia systemu core’owego (Głównej Aplikacji Bankowej) do zrzeszenia – T/N?

  % odpowiedzi TAK % odpowiedzi NIE
BPS: 13.00% 87.00%
SGB: 23.00% 77.00%
PBA: 10.00% 90.00%
Łącznie: 16.00% 84.00%
Wkrótce ciąg dalszy wyników badań - Korzyści i zagrożenia związane z centralizacją. 
Zapraszam do śledzenia sekcji BADANIA NAD BS.

			

Powiązane wpisy

2 komentarze na temat “Badania nad centralizacją, cz. I: 84% badanych przeciwna

 1. camb

  Informatycy są przeciwni z prostego powodu – boją się o swoje miejsca pracy. Centralizacja systemu internetowego w ramach Zrzeszenia prędzej czy później spowodowałaby również outsourcing obsługi informatycznej banków zrzeszonych. Z kolei zarządy banków zrzeszonych przez lata unikały jak ognia tematu wspólnego systemu, mam wrażenie z powodu tego, by banki nie miały wzajemnego dostępu do swoich ksiąg rachunkowych, co w dobie IPS-u (wzajemnej gwarancji wypłacalności i płynności) i zewnętrznego audytu w bankach staje się nieaktualne. Trzeba też pamiętać o zaszłościach historycznych (centralizacja w ramach BGŻ) i mentalności spółdzielców. Mało kto się właściwie zastanawia nad kosztami – przez co mamy dwa Zrzeszenia (a tworzy się kolejny), dwa IPS-y, do tego reprezentacja sektora w ramach KZBS. Gdyby wygrywał wyłącznie rachunek ekonomiczny – mielibyśmy jedno zrzeszenie, jeden IPS, a KZBS byłby zbędny – bo jego funkcje wykonywałby bank zrzeszający. Mamy to co mamy.

  1. Piotr Skoczylas

   Przedstawił Pani/Pan jedynie minusy koncepcji ,,rozproszenia” oraz jedynie plusy ,,centralizacji”.

   Proszę zwrócić uwagę, że rachunek ekonomiczny jedynie na początku funkcjonowania jednego zrzeszenia, jednego IPS-u wszystkiego w jednym worku może być korzystniejszy. Wystąpi tutaj zjawisko bezsprzecznego monopolu. Monopol sprzyja wszystkiemu co złe, ponieważ sam w sobie jest zły. Sprzyja narzucaniu wygórowanych nie mających nigdzie odzwierciedlenia cen. No bo jak sprawdzić czy cena za jakąś usługę nie jest wygórowana jak nie ma konkurencji. Moim zdaniem istnieje duże prawdopodobieństwo że równolegle z upływem czasu koszty funkcjonowania będą szybowały do góry pod różnymi pretekstami, których nie będzie dało się obalić bo nie będzie porównania. W przypadku gdy są 3 zrzeszenia, 3 systemy informatyczne, można sprawdzić czy faktycznie coś musi być tak drogie.

   Dlatego nie zgadzam się z tym, ,,Mało kto się właściwie zastanawia nad kosztami – przez co mamy dwa Zrzeszenia (a tworzy się kolejny)”

   O tym co się bardziej opłaca moglibyśmy podebatować jak by właśnie zamykał się pierwszy rok funkcjonowania równolegle IPS i Apeksu. Dane było się stworzyć jedynie faworyzowanej opcji tak więc mówienie teraz, że Apeks nie ma ekonomicznego uzasadnienia uważam za niesprawiedliwe.

   Pozostaje jeszcze często mijana kwestia, która opcja będzie lepsza dla klientów Banków Spółdzielczych. Czy decyzyjność w Warszawie, czy w swoim Banku.

   Dla zwolenników zarówno jednej jak i drugiej opcji – ,,Proszę być uprzejmym, mieć wątpliwość”