Badania nad centralizacją, cz. III: czy centralizacja jest zagrożeniem dla informatyków?

ZBBS

Zespół ds. Badań nad Bankowością Spółdzielczą, który mam przyjemność prowadzić na WSH w Radomiu, kontynuuje swoje prace. Kolejnym zagadnieniem badawczym jest kwestia, czy centralizacja systemów IT stanowi – w opinii BS-owych informatyków – zagrożenie dla ich stanowisk pracy. Poniżej wyniki badań.

W odniesieniu do kwestii, czy ewentualna centralizacja systemów core’owych w zrzeszeniach stanowi zagrożenie dla stanowisk pracy bankowych informatyków, opinie są podzielone mniej więcej po połowie. 52% ankietowanych przedstawicieli służb IT Banków Spółdzielczych uważa, że centralizacja nie stanowi żadnego zagrożenia dla ich pracy, natomiast pozostałe 48% respondentów ma odmienne zdanie. Podobny rozkład kształtuje się we wszystkich trzech badanych populacjach.

Poniższa tabela przedstawia wyniki szczegółowe badania:

Pytanie badawcze: Czy ewentualna centralizacja jest zagrożeniem dla stanowiska pracy bankowego informatyka – T/N?

  % odpowiedzi TAK % odpowiedzi NIE
BPS: 47.00% 53.00%
SGB: 50.00% 50.00%
PBA: 60.00% 40.00%
Łącznie: 48.00% 52.00%

 

Najsilniej obawy, związane z własnym stanowiskiem pracy, reprezentują przedstawiciele zrzeszania PBA (60% uważa, że centralizacja jest zagrożeniem dla ich stanowiska), a najsłabiej – przedtawiciele zrzeszenia BPS (47% ma dyskutowane obawy).

Należy jednak podkreślić, że nie ma istotnego zróżnicowania w reprezentacji poszczególnych stanowisk na wskroś zrzeszeń.

c.d.n.

Tu artykuł „84% badanych przeciwna centralizacji”:

Badania nad centralizacją, cz. I: 84% badanych przeciwna

Powiązane wpisy