Badania nad centralizacją, cz. V: 85% zarządów przeciwna centralizacji IT

Anna Garcarz (współpracownik IPS BPS,  Mariusz Ziemiańczyk (Prezes Pienińskiego BS), Edward Tybor (Prezes Tatrzańskiego BS, Przew. Rady Zrzeszenia BPS), Robert Pełka (Dyrektor IT BS Biała Rawska), Radosław Kuleczka (Wiceprezes BS Łęczyca), Andrzej Dubis (Dyrektor IT Podkarpackiego BS) - uczestnicy debaty o centralizacji systemów IT w zrzeszeniu

C.d. opisu wyników badań mojego  Zespółu ds. Badań nad Bankowością Spółdzielczą (WSH w Radomiu). Podkreślam, że to badanie metodą pośrednią – zapytaliśmy informatyków o to, co – ich zdaniem – myślą zarządy. Badanie bezpośrednie zarządów – przed nami.

Ankietowani przedstawiciele bankowych służb IT zostali, w ramach badania, poproszeni o wyrażenie opinii na temat tego, czy ich zdaniem, zarządy Banków, w których pracują, są zwolennikami, czy przeciwnikami centralizacji. Należy podkreślić, że nie są to ustalenia pochodzące bezpośrednio od zarządów (takie badania są w planach), a oparte na subiektywnym odbiorze bankowych informatyków. Wynika to m.in. z tego, że celem badania było w dużym stopniu ustalenie, czy służby IT i zarządy dzielą się świadomością i opiniami na temat funkcjonowania w Banku obszaru informatyki.

Na zdjęciu: uczestnicy debaty nt. centralizacji na III „Głosie IT BS-ów” (październik 2016). Debatę poprowadził Publicysta BS BLOG-a, Janusz Kurczych.

W szczególności zadano informatykom pytanie, czy zarządy, w kwestii centralizacji, zasięgały ich opinii.

Autorzy niniejszej publikacji, planują realizację w przyszłości badań, w ramach których informacje na temat centralizacji pozyskiwane będą bezpośrednio od zarządów Banków Spółdzielczych. W niniejszym jednak artykule, źródłem takich informacji są przedstawiciele komórek IT i – jak wspomniano – głównym celem badania jest ocena realacji zarząd – służby IT w kontekście tematu centralizacji.

Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki badań:

Pytanie badawcze: Czy zarząd Państwa Banku jest – w Pani / Pana opinii – zwolennikiem centralizacji – T/N?

  % odpowiedzi TAK % odpowiedzi NIE
BPS: 15.00% 85.00%
SGB: 17.00% 83.00%
PBA: 30.00% 70.00%
Łącznie: 15.00% 85.00%

 

Na podstawie powyższych wyników, można stwierdzić, że odsetek stanowisk pozytywnych i negatywnych w kwestii centralizacji jest podobny w obu grupach: zarządy i komórki IT. Jedynie w przypadku zrzeszenia PBA, odsetek przeciwników centralizacji wśród zarządów jest isotnie niższy niż odsetek takowych wśród infomatyków (70% vs. 90%). Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że są to opinie wtórne; nie pozyskane bezpośrednio od osób z zarządów.

Anna Garcarz (współpracownik IPS BPS, Mariusz Ziemiańczyk (Prezes Pienińskiego BS), Edward Tybor (Prezes Tatrzańskiego BS, Przew. Rady Zrzeszenia BPS), Robert Pełka (Dyrektor IT BS Biała Rawska), Radosław Kuleczka (Wiceprezes BS Łęczyca), Andrzej Dubis (Dyrektor IT Podkarpackiego BS) – uczestnicy debaty o centralizacji systemów IT w zrzeszeniu
Anna Garcarz (współpracownik IPS BPS), Mariusz Ziemiańczyk (Prezes Pienińskiego BS), Edward Tybor (Prezes Tatrzańskiego BS, Przew. Rady Zrzeszenia BPS), Robert Pełka (Dyrektor IT BS Biała Rawska), Radosław Kuleczka (Wiceprezes BS Łęczyca), Andrzej Dubis (Dyrektor IT Podkarpackiego BS) – uczestnicy debaty o centralizacji systemów IT w zrzeszeniu – III Głos IT Banków Spółdzielczych, październik 2016

Powiązane wpisy