Nowelizacja przepisów w zakresie obrotu ziemią rolną

171113_LinkedIn_MP

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która znowelizowała m.in. ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, miała ograniczyć sprzedaż polskiej ziemi obcokrajowcom, jednak liczba zawartych transakcji wzrosła w porównaniu do lat ubiegłych. Wprowadzone w ustawie rygorystyczne zasady kupna i sprzedaży gruntów rolnych ograniczyły obrót ziemią rolną głównie wśród polskich rolników. Po blisko półtora roku obowiązywania nowych regulacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało propozycje zmian, które mają na celu doprecyzowanie przepisów wprowadzonych w kwietniu ubiegłego roku. O planowanych zmianach w prawodawstwie pisze Marta Polkowska, Administrator Danych Systemu SARFiN w Centrum AMRON.

Zapraszamy do lektury: http://www.amron.pl/strona.php?tytul=analizy-i-publikacje

Powiązane wpisy