13.12 Seminarium KNF „Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu banków spółdzielczych w związku z koniecznością dostosowania się do wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym”

knf-png

Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu banków spółdzielczych w związku z koniecznością dostosowania się do wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Seminarium skierowane jest do członków rad nadzorczych banków spółdzielczych.

Celem seminarium jest omówienie konsekwencji wejścia w życie ustawy o biegłych rewidentach dla banków spółdzielczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących komitetu audytu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 roku (w godz. 10:00 – 16:00) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada) Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1.

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny w poniższym odnośniku. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 11 grudnia 2017 roku.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Źródło: knf.gov.pl

Szczegóły: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=60244&p_id=18

Powiązane wpisy