Będziemy audytować Kasę Krajową SKOK

skok kk

Podpisaliśmy z Kasą Krajową (KK) SKOK kontrakt audytorski, w ramach którego zrealizujemy Audyt Bezpieczeństwa i Audyt Rekomendacji D. KK – jak Państwo zapewne wiedzą – to takie „zrzeszenie” SKOK-ów. W najbliższych dniach będę więc bawił nad Bałtykiem w Sopocie. Zamierzam spotkać się z Zarządem Kasy Krajowej, ponieważ chcielibyśmy nawiązać szerszą współpracę ze SKOK-ami, zarówno w zakresie projektów audytorskich, jak i w zakresie edukacji dot. wdrożenia Rekomendacji D.

SKOK-i mają wyznaczony koniec roku 2018 jako termin wdrożenia Rekomendacji D. Ciekaw jestem jak wypadnie porównanie SKOK-ów i Banków Spółdzielczych, jeśli chodzi o poziom informatyzacji – zarówno w warstwie czysto technologicznej, jak i w warstwie organizacyjno – dokumentacyjnej. W szczególności ciekaw jestem, czy SKOK-i są, analogicznie jak BS-y, zatopione w zalewie biurokratyzacji. To organizacje podobne co do profilu działania, skali i specyfiki. Interesujące jest dla mnie to, czy KK również (podobnie jak BS-owe) zrzeszenia, „uraczyła” SKOK-i owymi „wzorcami” dokumentacyjnymi, no i jak te „wzorce” wyglądają – jeśli oczywiście istnieją.

Dotychczas, jeśli chodzi o Rek. D, większe doświadczenia niż w SKOK-ach mieliśmy w sektorze kapitałowym. W TFI, Domach Maklerskich, czy Tow. Ubezpieczeniowych, Rekomendacja D funkcjonuje pod nazwą „Wytyczne IT”. Zrealizowaliśmy pewną liczbę audytów i o ile organizacje te są – na ogół, choć nie zawsze  – znacznie słabiej zinformatyzowane niż BS-y, to posiadają tę przewagę, że nie toną w informatycznej biurokracji. Być może dlatego, że dokumenty IT piszą samodzielnie, a nie korzystają z „szablonów”…

Ciekaw jestem jak w dyskutowanej materii wpadną SKOK-i. Zapewne w najbliższych miesiącach się dowiem…

Powiązane wpisy