Nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Wieści z AMRON)

171211_Nowe warunki techniczne od 1 stycznia 2018_LI

1 stycznia 2018 r. ma wejść w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian, które pozwolą uprościć proces realizacji inwestycji, dostosowanie wymagań do aktualnie występujących w budownictwie aktualnie technologii oraz wyjaśnienie i doprecyzowanie pojęć, które do tej pory stanowiły problemy interpretacyjne. Nowe warunki techniczne zmieniają lub upraszają część obecne funkcjonujących definicji, dodają nowe, wprowadzają zmiany dotyczące zasad usytuowania budynku względem granic działki oraz dotyczące budynków i pomieszczeń, a także zmiany w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

O rządowych regulacjach pisze Klaudia Jastrzębska – Młodszy Analityk Rynku Nieruchomości.

Zapraszamy do lektury: http://www.amron.pl/strona.php?tytul=analizy-i-publikacje

Powiązane wpisy