System HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB wdrożony w BPS S.A. (Wieści z HEUTHES)

multicentaur
W Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. wdrożono system HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB firmy HEUTHES sp. z o.o. Beneficjentem rezultatów wdrożenia jest Grupa BPS, którą tworzą 351 zrzeszone Banki Spółdzielcze i dwa banki współpracujące, które wraz z Bankiem BPS S.A. korzystają z jednolitego systemu obsługi transakcji z zachowaniem autonomii w ramach Grupy.
System HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia wysoką wydajność. Technologie, które wykorzystano przy jego produkcji zostały wcześniej sprawdzone w praktyce w środowiskach bankowych. Rozwiązanie oferowane przez HEUTHES obsługuje obecnie z powodzeniem zarówno banki o strukturze jednorodnej, jak i środowiska o złożonej, rozproszonej infrastrukturze.
HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami. Zapewnia obsługę zagadnień CFT, anti-fraud oraz szeroko pojętych rozliczeń wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych ELIXIR, EURO ELIXIR (SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2. System obsługuje polecenia zapłaty, płatności natychmiastowe Express ELIXIR, komunikację w ramach Ognivo, faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza Western Union i czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.
HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia obsługę logistyczną wszelkich transakcji bankowych. W zakresie przetwarzania wewnętrznego integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: system księgowy i kartowy, bankowość internetową, bankowość korporacyjną, ERP dla zaplecza i wiele innych. Komunikuje się także z systemami zewnętrznymi otoczenia banku. HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB łącząc te dwa obszary, zewnętrzny i wewnętrzny, tworzy tzw. główny „hub transakcyjny” banku – dedykowane miejsce przetwarzania wszystkich transakcji.
Warto przypomnieć, że HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB pracuje w bankach już od 21 lat (w banku PEKAO S.A.). W 2017 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych został wyróżniony tytułem „Rekomendacja” w dorocznym, prestiżowym konkursie „Hit Roku 2017 dla Instytucji Finansowych” organizowanym przez Gazetę Bankową.
Więcej informacji o systemie jest dostępnych na stronie www.heuthes.pl.

 

Powiązane wpisy