CADABAT – nowa technologia HEUTHES (Wieści z HEUTHES)

heuthes
Firma HEUTHES zdecydowała się ujawnić swoją nową technologię CADABAT (Caching Access DataBase Table). Wąskim gardłem aplikacji porozumiewających się z bazami danych przy wykorzystaniu łącza JDBC jest wydajność przy operacjach masowych. Z kolei wdrożenie w firmach baz i technologii „in-memory” pozwalających zminimalizować to niekorzystne zjawisko jest zazwyczaj skomplikowanym i drogim rozwiązaniem.
HEUTHES znając te problemy opracował CADABAT – swoją wersję oprogramowania, które umożliwia przenoszenie do pamięci niektórych tabel baz danych, co znacznie przyspiesza przetwarzanie i dostęp do często przetwarzanych danych. W niektórych zastosowaniach uzyskano nawet dziesięciokrotne przyspieszenie. Mechanizm wykorzystuje inteligentne zarządzanie dostępem do tabel bazy danych z użyciem lokalnej pamięci, tak aby odczyt był wykonywany z maksymalną prędkością w samym programie, a nie poprzez spowalniające zewnętrzne interfejsy.
Technologia CADABAT pozwala na zunifikowaną pracę w środowisku wielu aplikacji i wielu serwerów, dzięki zaawansowanym technikom współdzielenia tych buforów w hierarchicznym układzie master-slave.
Nowa technologia jest stosowana od dłuższego czasu w bankowym systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz systemie MC-CFT, który służy do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rozwiązanie pracuje w trybie on-line, monitorując wszystkie transakcje i umożliwiając przeprowadzenie szeregu operacji z wychwyconymi działaniami. Dzięki CADABAT system charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością, np. dla 2,5 miliona wzorców, czas odpowiedzi wynosi 50 ms.
Pozyskiwanie danych, z bazy która nie jest zintegrowana z aplikacją, obciąża bazę kosztem przetwarzania. Z tego powodu dane w bazie są buforowane. Jednak w takim rozwiązaniu tkwi pewna pułapka. Dane w bazie są modyfikowane co powoduje, że zawartość bufora jest nieaktualna. Wszystkie implementacje cache muszą sobie z tym radzić. Znanych jest szereg rozwiązań, które mają wspólną cechę – pozwalają na bezpośrednią modyfikację bazy danych za pomocą modyfikacji cache. Są to zwykle złożone rozwiązania, które dodatkowo spowalniają wielowątkowe zastosowania, co w efekcie skutkuje coraz wolniejszym dostępem do bazy.
W trakcie przetwarzania danych w bazie wykorzystywane są tabele słownikowe, które nie są modyfikowane w trakcie przetwarzania oraz tzw. tabele operacyjne, które podlegają modyfikacjom. W trakcie pracy aplikacji, liczba odwołań bazodanowych do niemodyfikowanych tabel słownikowych jest olbrzymia. Są to bowiem dane parametryczne do wszystkich operacji przetwarzania danych. HEUTHES umieścił tabele słownikowe w pamięci cache, w trybie tylko do odczytu – pozbawiając je możliwości wstecznej modyfikacji. Doprowadziło to w efekcie do o wiele bardziej wydajnego przetwarzania wielowątkowego. Jest to spowodowane tym, że bardzo często proces przetwarzania wygląda w ten sposób, iż tabele wczytywane są tylko na początku procesu i w trakcie przetwarzania dane słownikowe pozyskiwane są bezpośrednio z pamięci cache nie angażując w ten proces w ogóle bazy danych. Mając na uwadze, że tabel może być kilkadziesiąt, a przetwarzanie odbywa się wielowątkowo, można mówić o wielokrotnym przyspieszeniu przetwarzania danych dzięki CADABAT.
W najbliższym czasie HEUTHES planuje wdrożenie technologii CADABAT także w najnowszej wersji systemu GRYFCARD.
Więcej informacji o jest dostępnych na stronie www.heuthes.pl.

Powiązane wpisy