Planujemy kolejne badania – Plany Ciągłości Działania w BS-ach

wsh 3 bmp

Działający u mnie na Uczelni Zespół ds. Badań nad Bankowością Spółdzielczą kontynuuje swoje prace. Wkrótce będą gotowe wyniki badań dotyczących następującej tematyki:

Zakupy systemów i rozwiązań IT – indywidualne w Bankach Spółdzielczych vs. globalne, za pośrednictwem Banków zrzeszających

– w toku opracowania jest publikacja pod tym właśnie tytułem, która tym razem ukaże się tym razem w wewnętrznym wydawnictwie Wyższej Szkoły Handlowej.

Planujemy ponadto kolejne badania dot. Planów Ciągłości Działania w Bankach Spółdzielczych.

Ankieta badawcza

Ankieta badawcza zawiera zestaw pytań bardzo zbliżony to tego, którego używamy w trakcie audytów w BS-ach. Zawiera ona następujące pytania:

 1. Czy w Państwa Banku zostały opracowane i wdrożone PCD?
 2. W jaki sposób zostały wyłonione procesy krytyczne? Jakie procesy uznano za krytyczne?
 3. Czy dla każdego z procesów krytycznych jest szczegółowo określona (i spisana) minimalna lista zasobów, niezbędnych do jego realizacji (tzw. MAK – Minimalna Akceptowalna Konfiguracja)?
 4. Czy zdefiniowane są (i opisane) szczegółowe procedury re-aktywacji procesów krytycznych w alternatywnym środowisku pracy? Jeżeli nie; co wymaga doprecyzowania?
 5. Gdzie znajduje się Państwa serwerownia zapasowa?
  Warianty odpowiedzi: własna placówka, bank zrzeszający, dostawca systemu core’owego, zewnętrzne Centrum Przetwarzania Danych nie należące do dostawcy systemu core’owego, inny Bank Spółdzielczy, inne miejsce (jakie)?
 1. Gdzie znajdują się alternatywny ośrodek / alternatywne ośrodki pracy personelu (w przepadku niedostępności centrali Banku)?
  Warianty odpowiedzi: własna placówka, bank zrzeszający, dostawca systemu core’owego, zewnętrzne Centrum Przetwarzania Danych nie należące do dostawcy systemu core’owego, inny Bank Spółdzielczy, inne miejsce (jakie)?
 1. Czy jest limitowany maksymalny czas funkcjonowania Banku w oparciu o ośrodek alternatywny? Jeżeli tak – jaki to jest czas?
 2. Czy przyjęte alternatywne ośrodki pracy (serwerownia, pomieszczenia biurowe) są w Pani / Pana opinii wystarczające pod względem jakościowym, czy też wymagana jest ich modernizacja bądź zamiana na inne?
 3. Czy określone są maksymalne czasy re-aktywacji procesów krytycznych w alternatywnych ośrodkach pracy (tzw. czasy RTO)?
 4. Czy określono jak wiele danych może być utraconych w wyniku katastrofy (tzw. czasy RPO)?
 5. Czy są dokonywane okresowe przeglądy PDC i planów awaryjnych? Jak często?
 6. Czy są realizowane testy planów awaryjnych i PCD? Jak często? Jakie Bank gromadzi dowody przeprowadzania takich testów?
 7. Czy kluczowi dostawcy współuczestniczą w testach?
 8. Czy pracownicy są odpowiednio szkoleni w zakresie PCD?
 9. Czy jest weryfikowana jakość i skuteczność PCD i planów awaryjnych dostawców? Jeśli tak – w jaki sposób?

Wkrótce moi współpracownicy z Zespółu ds. Badań nad Bankowością Spółdzielczą pozwolą sobie zwrócić się do Państwa z powyższymi pytaniami. Tymczasem finalizujemy publikację Zakupy systemów i rozwiązań IT – indywidualne w Bankach Spółdzielczych vs. globalne, za pośrednictwem Banków zrzeszających.

Oczywiście o wszystkich wynikach badań będziemy Państwa na bieżąco informować – zapraszamy do śledzenia sekcji BS BLOG-a (pionowa sekcja, po prawej stronie, pod sekcją POLSKA I ŚWIAT):

BADANIA NAD BS

Tu link do sekcji: http://bsblog.pl/category/artykuly/badania-nad-bs/

Powiązane wpisy

2 komentarze na temat “Planujemy kolejne badania – Plany Ciągłości Działania w BS-ach

 1. bardzo interesująca ankieta. Chętnie wezmę udział w badaniu, jak i zobaczę późniejsze wyniki.

  1. Albert Sadowski

   Bardzo nas cieszy Pański akces. Uprzejmie proszę o przesłanie swoich namiarów na mój mail : albert.sadowski@kerberos.pl