Docelowo będą 4 cykle konferencyjne dla Banków Spółdzielczych

4 cykle konferencyjne

Tak dla przejrzystości – żeby się to Szanownym Czytelnikom nie pomieszało – przypominam, że docelowo będziemy organizować 4 cykle konferencyjne (w nawiasach osoby odpowiedzialne za organizację)

Głos IT Banków Spółdzielczych  (katarzyna.wisniewska@kerberos.pl)

Głos IOD / ABI Banków Spółdzielczych (agata.felczak@kerberos.pl)

Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej (katarzyna.wisniewska@kerberos.pl)

i NOWY CYKL:

Zarządzanie informatyką w Banku Spółdzielczym (albert.sadowski@kerberos.pl)

Ostatnia konferencja będzie miała dopiero pierwszą edycję (prawdopodobnie w czerwcu 2018) i po Nowym Roku zamierzam wziąć się do pracy nad jej programem. Będzie to impreza skierowana do Prezesów i Członków Zarządów Banków Spółdzielczych – czyli: o informatyce, ale nie technologicznie, tylko zarządczo.

Główni adresaci poszczególnych konferencji (choć rzecz jasna nie jedyni) to:

Głos IT Banków Spółdzielczych – INFORMATYCY, OSOBY ODP. ZA IT

Głos IOD / ABI Banków Spółdzielczych – ADMINISTRATORZY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej – INFORMATYCY, OSOBY ODP. ZA IT

Zarządzanie informatyką w Banku Spółdzielczym – PREZESI I CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW

Aktualne terminy, programy zawsze znajdować Państwo będą na BS BLOG-u. Poniżej link do programu konferencji Głos IOD / ABI (17 – 18 kwietnia 2018):

Zaktualizowany program konf. „Głos Inspektorów Ochrony Danych (ABI)”

Powiązane wpisy