Wstępne podsumowanie sprzedaży HEUTHES w 2017 roku (Wieści z HEUTHES)

heuthes

HEUTHES podsumował wstępnie wyniki finansowe za 2017 rok jeszcze przed badaniem bilansu przeprowadzanym corocznie przez niezależną firmę audytorską. Firma zanotowała dodatni wynik finansowy, chociaż całkowite przychody ze sprzedaży rozwiązań informatycznych w 2017 roku w niewielkim stopniu spadły, w porównaniu z rokiem poprzednim, przy analogicznej rentowności. HEUTHES ma obszernie wypełniony portfel zamówień na cały 2018 rok i częściowo na 2019 rok.

Sytuacja finansowa firmy jest niezmiennie stabilna od założenia w 1989 roku i przewidywalna w dłuższym okresie czasu.

Ostateczne dane finansowe zostaną udostępnione przez HEUTHES w KRS w pierwszej połowie 2018 r., po badaniu bilansu przez niezależną firmę audytorską, która została wybrana przez Walne Zgromadzenie na lata 2018-2019. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej.

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO S.A. (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS S.A. i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK S.A. i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska S.A. oraz w wielu firmach z sektora MSP.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.heuthes.pl.

Powiązane wpisy