Kolejne uderzenie w Prezesa SGB Pawła Pyzika

pb atakuje Prezesa Pyzika

Jak widać, walczące ze sobą frakcje w SGB Banku nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. „Wojna na górze” trwa w najlepsze. W poniedziałek, na łamach Pulsu Biznesu został przeprowadzony kolejny atak na Prezesa Pawła Pyzika. Oto co napisano w artykule „Nieruchomościowe interesy szefa SGB Banku”:

„Paweł Pyzik handlował gruntami i lokalami, kredytując się w bankach spółdzielczych, które… audytowała kierowana przez niego spółdzielnia.”

Portal pulsbiznesu.pl donosi, iż w latach 2009-17 Pan Prezes prowadził działalność gospodarczą w zakresie handlu nieruchomościami i wraz z małżonką kupował i sprzedawał nieruchomości, finansując ten obrót kredytami z Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego (Neobanku) oraz Banku Spółdzielczego w Gnieźnie (BSG).

Autor artykułu, Paweł Tokarz, pisze:

„W tym samym czasie ZRBS, jako niezależny audytor, prześwietlał finanse i WBS, i BSG. Konflikt interesów? Paweł Pyzik twierdzi, że nie.”

Ponadto dziennikarz powołuje się księgi wieczyste kilku nieruchomości położonych w Poznaniu, Jarocinie, Kaliszu i Wolicy Nowej, których właścicielami byli, lub są Państwo Pyzikowie. Puls Biznesu pisze o tych księgach wieczystych następująco:

„Daty ich ustanowienia (w związku z wzięciem kredytu) czy też okresy wpisania w księgach wieczystych (w związku ze spłacaniem kredytu) prawie we wszystkich przypadkach pokrywają się z latami, w których finanse WBS i BSG, jako niezależny biegły rewident, prześwietlał ZRBS, kierowany przez Pawła Pyzika.”

Portal kwestionuje jakość badań wykonywanych przez ZRBS, konfrontując je z kontrolą przeprowadzoną przez KNF:

„Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), po kontroli przeprowadzonej w WBS, wydała zalecenia reklasyfikacji części ekspozycji kredytowych banku, aktywnych na koniec września 2013 r. W rezultacie Bank musiał utworzyć rezerwy na 7,5 mln zł i skorygować wynik odsetkowy w dół o 1,14 mln zł. Stało się to jednak w wyniku działań KNF, a nie audytora, czyli ZRBS. „

„Dostało się” też Wielkopolskiemu Bankowi Spółdzielczemu (Neobankowi):

„WBS zakładał firmy, którym następnie udzielał kredytów na zakup nieruchomości, m.in. kamienic z lokatorami, choć nie miały wystarczającego majątku ani dochodów. Wielkopolskie media wielokrotnie pisały, że spółki Neobanku wynajmowały tzw. czyścicieli kamienic, których zadaniem było opróżnianie mieszkań z lokatorów.”

Portal pyta: „Co to wszystko ma wspólnego z Pawłem Pyzikiem?”. I sam sobie odpowiada:

„obecny szef SGB dwa ze swoich kilku nieruchomościowych interesów zrobił… ze spółkami zależnymi Neobanku.”

I dalej doprecyzowuje:

„I tak w lutym 2010 r. małżeństwo Pyzików sprzedało, kupioną niecały rok wcześniej, nieruchomość w Poznaniu firmie Arator. Jej właścicielem była Spółdzielnia Łubowo, której szefowała Anna Zaleska, ówczesna wiceprezes WBS. Aratorem zarządzał natomiast Maciej Kawka, pracownik WBS, znany jako prezes firm związanych z procederem „czyszczenia” kamienic w Wielkopolsce. Jeszcze ciekawszy jest przypadek innej nieruchomości, w Jarocinie, która wcześniej była przedmiotem egzekucji bankowej. Paweł Pyzik kupił ją 7 października 2013 r. od Factory Inwest, czyli spółki należącej pośrednio do WBS, której prezesem był Marcin Pietrzak, pełnomocnik Neobanku. Następnie, tego samego dnia… sprzedał ją dalej osobom fizycznym.”

Portal twierdzi, że zapytał Prezesa Pyzika o następujące rzeczy:

 • ceny zakupu i sprzedaży obu nieruchomości,
 • jak udało mu się kupić i sprzedać nieruchomość tego samego dnia,
 • czy nie przeszkadzało mu, że drugą stroną transakcji były spółki związane z WBS?

 

Puls Biznesu twierdzi, iż Prezes Paweł Pyzik odpowiedział następująco: „szczegóły transakcji są objęte ochroną danych osobowych oraz tajemnicą handlową ze względu na osoby prywatne w niej uczestniczące i taką ochroną prawa objęte”. Portal twierdzi także, iż p.o. Prezesa SGB Banku nie odpowiedział, czy on lub jego małżonka w ramach działalności gospodarczej świadczyli jakieś usługi dla WBS i BSG.

Jak widać konflikt pomiędzy „frakcją Lorka” a „frakcją Pyzika”, toczący się w SGB Banku, przybiera na sile. Przypomnieć należy, że niedawno ze strony obecnych władz SGB Banku wpłynęło do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu niegospodarności na kwotę co najmniej 70 mln zł (odnoszące się do poprzedniej „ekipy rządzącej”). W sprawie tej dotychczas nie postawiono nikomu żadnych zarzutów, a dotyczy ona inwestycji SGB Banku w spółkę BUDUS, prowadzącą żwirownię.

Szczegóły w artykule w portalu pulsbiznesu.pl: https://www.pb.pl/nieruchomosciowe-interesy-szefa-sgb-banku-903735

Źródło: www.pulsbiznesu.pl

Szczegóły dotyczące „walki buldogów pod dywanem” m.in w artykule II runda „wojny na górze w SGB”, czyli pojedynek „na małżonki” i prokuraturę… (link poniżej)

II-runda „wojny na górze” w SGB, czyli pojedynek „na małżonki” i prokuraturę…

Powiązane wpisy

2 komentarze na temat “Kolejne uderzenie w Prezesa SGB Pawła Pyzika

 1. Grzegorz Zontek

  Wojna na górze w SGB chyba się skończy, przynajmniej na chwilę. KNF wydal w dniu dzisiejszym decyzję
  „3. Komisja jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:

  Pawła Pyzika na stanowisko Prezesa Zarządu SGB-Banku SA.

  W wyniku analizy i oceny zgromadzonych materiałów KNF ustaliła, że Paweł Pyzik nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, a tym samym zachodzi przesłanka odmowy wyrażenia zgody na powołanie na prezesa zarządu banku wskazana w art. 22b ust. 3 ustawy Prawo bankowe.” . O fakcie tym informuje również onet https://businessinsider.com.pl/finanse/pawel-pyzik-nie-bedzie-prezesem-sgb-banku-sa-knf/m8dkep4

 2. Bibeusz

  Oj, będzie się działo. Chrzanowski wraca na łono BS-ów, Pyzik nie otrzymał zgody, Kupczyk niedługo odchodzi, Flanc złożył papiery na Wicka w BPS-ie
  Obyś żył w ciekawych czasach – brzmi chińskie przekleństwo.