Indeksy cen nieruchomości (Wieści z AMRON)

180129_BS Blog

Indeksy cen nieruchomości są podstawą do analizy i prognozowania dynamiki zmian ich wartości. Mierzą one zmianę ceny pojedynczego dobra lub koszyka dóbr w konkretnym okresie w stosunku do ceny tego samego dobra lub koszyka dóbr w innym okresie. Nieruchomości nie są dobrami homogenicznymi – różnią się pod względem powierzchni, standardu, lokalizacji i innych charakterystyk, dodatkowo rynek nieruchomości charakteryzuje także nieregularność transakcji, które na nim zachodzą. Wszystko to sprawia, że konstrukcja wiarygodnego indeksu cen nie należy do łatwych zagadnień.

Wybrane metody wyznaczania dynamiki cen przedstawiła Patrycja Lewandowska – Analityk Rynku Nieruchomości

Zapraszamy do lektury: http://www.amron.pl/strona.php?tytul=analizy-i-publikacje

Powiązane wpisy