Business Insider twierdzi, że chodziło o brak „wiedzy, umiejętności i doświadczenia”

SGB-Bank budynek

Business Insider twierdzi, że podstawą odmowy był brak „wiedzy, umiejętności i doświadczenia”. Oto fragment art. tam opublikowanego:

"W wyniku analizy i oceny zgromadzonych materiałów KNF ustaliła, 
że Paweł Pyzik nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy 
Prawo bankowe, a tym samym zachodzi przesłanka odmowy wyrażenia zgody na powołanie 
na prezesa zarządu banku wskazana w art. 22b ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Artykuł 22aa ustawy Prawo bankowe mówi, że „członkowie zarządu i rady nadzorczej banku powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków”.

Cały art.: https://businessinsider.com.pl/finanse/pawel-pyzik-nie-bedzie-prezesem-sgb-banku-sa-knf/m8dkep4

Wskazanie podstawy prawnej przez KNF nie jest tak jednoznaczne.

Tak, czy owak – odmówiła. „Umarł król, niech żyje król” – ciekawe, kto obejmie stery SGB Banku?

Powiązane wpisy