Przyczyny i skutki niekontrolowanej suburbanizacji (Wieści z AMRON)

180212_BS Blog_MGliwiński

Suburbanizacja przejawia się niekontrolowanym rozproszeniem się osiedli podmiejskich i rozrostem gmin ościennych, niosąc za sobą liczne negatywne skutki finansowe i społeczne. Obrzeża dużych miast rozrastają się w sposób spontaniczny, a gminy nie są w stanie zapewnić odpowiedniej obsługi tych terenów. W polskim przypadku, gdy po przemianach politycznych wiodąca gałęzią stały handel i usługi, zaczęto masowo przeznaczać grunty rolne pod zabudowę. Dziś obszary takie często charakteryzują się silnym rozdrobnieniem działek. Zaniechanie stosowania procesu scalenia i podziału gruntów oraz brak kontroli samorządu nad rozwojem przestrzennym spowodował spontaniczne powstawanie budynków „gdziekolwiek”.

O początkach procesu, jego formach w Polsce i za granicą, a także sposobach na kontrolowany przebieg pisze Mateusz Gliwiński – Specjalista ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemu AMRON.

Zapraszamy do lektury: http://www.amron.pl/strona.php?tytul=analizy-i-publikacje

Powiązane wpisy