Czy przepisów ODO będziemy musieli szukać aż w 3 dokumentach?

rodo wiedza

Szanowny Publicysta BS BLOG-a, Paweł Waniek (P-MBS Jedlińsk) pisze:

„[…] mimo, że jeszcze nie jest gotowa nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych, to pojawiły się wytyczne Grupy Roboczej art. 29 (np. o Inspektorze Ochrony Danych, Analizie Ryzyka etc.), które de facto będą traktowane jak rekomendacje KNF”

Rozumiem, aczkolwiek wolałbym jednak, żeby polski ustawodawca napisał KOMPLETNĄ Ustawę o ODO, a nie suplement do RODO. Jakość prawna, merytoryczna i stylistyczna RODO pozostawia wiele do życzenia i jeśli będziemy skazani na posługiwanie się tym dokumentem w postaci, jaką on ma, będzie dużo znaków zapytania.

Obawiam się jednak, że może pozostać tak, jak jest, tzn. polska Ustawa o ODO będzie jedynie dodatkiem do RODO. Ciekaw jestem jak legislatorzy do tego podejdą – czasu jest bardzo mało, a niejasnych tematów mnóstwo… Zobaczymy.

Głos ABI IOD 2018 BMPByłoby najsensowniej, gdyby właśnie wytyczne, opracowane przez Grupę Roboczą, koordynującą prace nad nowelizacją Ustawy o ODO, zostały przekonwertowane na polską postać Ustawy o ODO.

Bo jeśli nie będą, to będziemy mieli do czytania aż 3 DOKUMENTY:

– RODO,
– naszą Ustawę o ODO – jako suplement do RODO,
– wytyczne Grupy Roboczej – jako „rekomendacje” GIODO.

Mówiąc językiem młodzieżowym, będzie to tzw. „masakra”; żeby coś ustalić, będziemy musieli penetrować 3 dokumenty. A co jeśli okażą się niespójne (jak to nierzadko bywa przy takich rozproszonych źródłach informacji)?

Program tegorocznego „Głosu ABI / IOD Banków Spółdzielczych” (17-18 kwietnia 2018):

Zaktualizowany program konf. „Głos ABI (IOD)”

Powiązane wpisy