Komentator GRO: nie ma i nie będzie „polskiej implementacji RODO”

GIODO Młotkiewicz PNG

Szanowny Komentator GRO pisze:

Nie ma i nie będzie „polskiej implementacji” RODO. Jak sama nazwa wskazuje RODO jest rozporządzeniem i w przeciwieństwie do obecnie obowiązującej dyrektywy UE, dotyczącej ochrony danych osobowych, jego przepisy są stosowane WPROST w danym państwie członkowskim. Dyrektywa wymagała implementacji krajowej. W RODO pozostawione są miejsca na doprecyzowanie przepisów w krajach członkowskich między innymi o nowym Urzędzie, o Prezesie i jego zastępcach, o certyfikacji, o kodeksach, o karach w administracji publicznej, itp. Te właśnie obszary ma doprecyzować krajowa ustawa.

Program tegorocznego „Głosu ABI / IOD Banków Spółdzielczych” (17-18 kwietnia 2018):

Zaktualizowany program konf. „Głos ABI (IOD)”

Powiązane wpisy