Konferencja o nowelizacji polskich przepisów ODO – w przededniu ich zmian

RODO bmp

Polskie ustawodawstwo ma być dostosowane do dyrektywy RODO do 25 maja b.r. – traktat lizboński wymusza na nas wyższość prawa unijnego nad polskim i choć to dość szokujące, trudno coś w tej sprawie poradzić. Są oszacowania, że ok. 80% polskiego prawa pochodzi z UE. Włączając prawo dotyczące ochrony danych osobowych.

W przededniu zmian, kiedy już polskie przepisy ODO będą (a przynajmniej powinny być) znowelizowane, czyli w kwietniu, zorganizowana będzie konferencja, która pozwoli słuchaczom zapoznać się z bieżącym stanem prawa polskiego dotyczącego ochrony danych osobowych.

RODO bmpPóki co trudno znaleźć imprezę edukacyjną poświęconą ODO, na której nie snuto by mniej, lub bardziej trafnych przypuszczeń na temat tego, jak będzie wyglądała znowelizowana Ustawa o ochronie danych osobowych. Bo jeszcze na to nie pora – trwają tzw. konsultacje społeczne dot. tego aktu prawnego. Ostatnio miałem okazję czytać listę kolejnych zgłoszonych poprawek, rozszerzeń itp. Czyli cały czas jest mieszane w garnku, nadal potrawa nie jest gotowa.

Kerberos OCHRONA INFORMACJI, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu oraz Południowo Mazowiecki BS w Jedlińsku zapraszają (program poniżej):

Konferencja o nowelizacji polskich przepisów ODO – w przededniu zmian (17-18 kwietnia):

GŁOS INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH / ABI

– pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

Zaktualizowany program konf. „Głos ABI (IOD)”

Powiązane wpisy