3 źródła przepisów ODO? Żeby tylko 3! – komentuje GRO

RODO 2 dokum

Napisałem w jednym z art., że niewykluczone, ze wdrażając RODO będziemy zmuszeni zajrzeć aż do 3 dokumentów:

– RODO,
– nasza Ustawę o ODO – jako suplement do RODO,
– wytyczne Grupy Roboczej art. 29  – jako suplement do naszej Ustawy o ODO, i przy okazji – do RODO.

Szanowny Komentator GRO odniósł się do tego następująco:

Żeby tylko trzy. Według mnie może być tego znacznie więcej, z tego co przychodzi mi do głowy:
1) RODO
2) wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych (ten organ zastąpi GR art. 29)
3) Ustawa krajowa o ODO
4) Zapisy w innych ustawach sektorowych, w których pojawią się zapisy związane z ochroną danych osobowych w związku ze stosowaniem RODO, np. prawo bankowe, kodeks pracy, itp.
5) Nowy Urząd, który zastąpi GIODO również będzie miał swoje wytyczne
6) Kodeksy postępowania (wydane np. przez Związek Banków Polskich)

No coż, nic tylko siedzieć i studiować przepisy 🙂 No i jeszcze klientów z Banku wyprosić, żeby w tym studiowaniu nie przeszkadzali…

Program tegorocznej konferencji „Głos ABI / IOD” (17-18 kwietnia 2018):

Zaktualizowany program konf. „Głos ABI (IOD)”

Powiązane wpisy