Kto może pełnić funkcję IOD w BS-ie? – komentuje GRO….

abi-png

Szanowny Komentator GRO o tym, kto będzie, a kto – nie będzie mógł być bankowym IOD:

Kolejny problem jaki się pojawia to niezależność i konflikt interesów. Do tej pory banki spółdzielcze radziły sobie w ten sposób, że funkcja ABI była przypisywana w większości przypadków do funkcjonującego już w banku stanowiska, czy to członka zarządu, głównego księgowego, kierownika działu IT, itp. W RODO mówi się o niezależności DPO. I tutaj znów zacytuję wytyczne GR art. 29 w tym zakresie:

„…Pozostałe zadania i obowiązki IOD nie mogą prowadzić do konfliktu interesów. Oznacza to po pierwsze, że IOD nie może zajmować stanowiska w organizacji, które prowadziłoby go do określania celów i sposobów przetwarzania danych osobowych… Za powodujące konflikt interesów uważane będą stanowiska kierownicze (dyrektor generalny, dyrektor ds. operacyjnych, dyrektor finansowy, dyrektor ds. medycznych, kierownik działu marketingu, kierownik działu HR, kierownik działu IT), ale również niższe stanowiska, jeśli biorą udziałw określaniu celów i sposobów przetwarzania danych.”

rodo dokumDlatego pozostaje albo utworzenie kolejnego niezależnego stanowiska w banku spółdzielczym, które to będzie zajmowało się wyłącznie ochroną danych osobowych, albo jak pisze pan Paweł Waniek, zdecydować się na outsourcing, co w przepadku BS-ów wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem. Szkoda tylko, że banki zrzeszające nie robią nic w tym zakresie…

Mój komentarz: w większości BS-ów (ok. 70-80%) funkcję ABI pełni Główna Księgowa, bądź Członek Zarządu. Mam poważne obawy, że teraz GIODO na to nie pozwoli…

Program tegorocznej konferencji „Głos ABI / IOD” (17-18 kwietnia 2018):

Zaktualizowany program konf. „Głos ABI (IOD)”

 

Powiązane wpisy