27.03 Zarządzanie ryzykiem IT w Banku

ZRIT
Kod: ZRIT

Tytuł: Zarządzanie Ryzykiem IT w Banku

Liczba dni: 1

Wykładowca: Damian Nawrocki, BS w Jastrzębiu Zdroju

Program

 • Pojęcie ryzyka
 • Koncepcje zarządzania ryzykiem
 • Przegląd standardów związanych z zarządzaniem ryzykiem (ISO 31000:2009 i 31000:2012, COSO II, FERMA)
 • Ryzyko systemów informatycznych
 • Standardy związane z ryzykiem systemów
 • informatycznych
 • Podejście do analizy ryzyka systemów informatycznych
 • Identyfikacja zagrożeń, podatności i środowiska
 • Szacowanie ryzyka – przegląd metod
 • Ograniczanie ryzyka
 • Monitorowanie i reagowanie na zmiany
 • Zarządzanie ryzykiem w procesie bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie ryzykiem w procesie ciągłości działania
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie informatycznym
 • Ryzyko w zarządzaniu strategicznym IT

 

Konsultacje i pytania do wykładowy

Po zakończeniu szkolenia, osoby zainteresowane będą mogły pozostać na sesję konsultacji i pytań do Wykładowcy. W trakcie tej sesji będzie można skorzystać z porad i praktycznych wskazówek, zadać pytania wykładowcy i przedyskutować rzeczywiste problemy, występujące we własnym Banku Spółdzielczym.

Sesja konsultacji i pytań przeznaczona jest dla osób chętnych.

Informacje, zgłoszenia

Katarzyna Wiśniewska, Koordynator Szkoleń i Konferencji
kom. 609 115 192, katarzyna.wisniewska@kerberos.pl

Mamy 3 typy szkoleń IT dla BS-ówców: szkolenia technologiczne, szkolenia dla managerów IT i szkolenia dla nie-informatyków

Powiązane wpisy