11.04 Kurs ABI / IOD

abi
Kod, tytuł KABI Kurs ABI / IOD
L. dni, cena 1 dzień, g.10 – 15:00, 490 zł + VAT (23%)
Data, miejsce 11 kwietnia 2018, Warszawa Instytut Biocybernetyki PAN, ul. Trojdena 4
Prowadzący dr inż. Albert Sadowski, Kerberos OCHRONA INFORMACJI oraz Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Kod: KABI

Tytuł: Kurs ABI/IOD

Liczba dni: 1

Wykładowca: dr inż. Albert Sadowski (Kerberos oraz WSH w Radomiu)

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących, bądź przygotowujących się do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych (ABI/IOD) w organizacji.

 • Szkolenie nie wymaga dogłębnej znajomości zagadnień informatycznych, przeznaczone jest zarówno dla informatyków, jak i przedstawicieli innych specjalności (Głównych Księgowych, członków zarządów, specjalistów ds. ryzyk, audytorów itp.).

 • Celem szkolenia jest wyposażenie słuchaczy w komplet wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji ABI/IOD w organizacji.

 • Ukończenie kursu potwierdzone jest wystawieniem „Certyfikatu ABI/IOD”.

Program

  • Ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzenia wykonawcze.
  • RODO – czyli ostatnia, unijna nowelizacja przepisów dot. ochrony danych osobowych.
  • Jakie zmiany wprowadza RODO?
  • Implementacja RODO na gruncie polskim; nowelizacja polskiego prawa wynikająca z RODO.
  • Rola ABI/IOD w organizacji.
  • GIODO / PUODO – funkcje urzędu.
  • Zasady przetwarzania danych osobowych, prawa osoby, której dane dotyczą.
  • Zabezpieczenie danych osobowych, rejestracja zbiorów danych osobowych.
  • Rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych […].
  • Zgłoszenie ABI/IOD do GIODO – uregulowanie w RODO
  • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania.
  • Profilowanie, obowiązki informacyjne, sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
  • Wymogi formalne i dokumentacyjne nakładane przez ustawodawcę na Administratora Danych.
  • Funkcje kontrolne realizowane przez ABI / IOD, współpraca z działem informatyki i zarządem Banku.

Konsultacje i pytania do wykładowy

Po zakończeniu szkolenia, osoby zainteresowane będą mogły pozostać na sesję konsultacji i pytań do Wykładowcy. W trakcie tej sesji będzie można skorzystać z porad i praktycznych wskazówek, zadać pytania wykładowcy i przedyskutować rzeczywiste problemy, występujące we wwłasnej organizacji.

Sesja konsultacji i pytań przeznaczona jest dla osób chętnych.

Informacje, zgłoszenia

Katarzyna Wiśniewska, Koordynator Szkoleń i Konferencji
kom. 609 115 192, katarzyna.wisniewska@kerberos.pl

Powiązane wpisy