Komentator JAROSŁAW o relacjach BZ – BS-y, cz.I

ocena

Szanowny Komentator JAROSŁAW przesłał ciekawy tekst, poświęcony relacjom BZ – BS-y. Poddał te relacje szczegółowej analizie i na łamach BS BLOG-a podzielił się swoimi konkluzjami. Zapraszam do lektury cz. I:

Przy okazji dyskusji o zrzeszeniach (i sensie ich istnienia), trzecim banku zrzeszającym etc., chciałbym zwrócić uwagę na genezę wszelkich problemów banków zrzeszających. Właścicielem banków zrzeszających są banki spółdzielcze. Pomimo korzystnych zapisów ustawowych gwarantujących BS-om „złotą akcję” – art. 17 ust. 2 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych (na WZA inni akcjonariusze nie mogą wykonywać więcej niż 24% akcji) – obcy (poza BS-ami) kapitał nie wszedł do banków zrzeszających. Abstrahując od tego, czy w ogóle ten kapitał obcy byłby zainteresowanym inwestycją w te banki, wyobrażam sobie dzikie protesty zarządów banków spółdzielczych protestujących w „obronie spółdzielczości bankowej”, gdyby zarząd banku zrzeszającego zaproponował pozyskanie kapitału przez emisję akcji BPS czy SGB na giełdzie papierów wartościowych. Jednocześnie zarządy banków spółdzielczych są coraz bardziej oporne co do wzięcia udziału w kolejnych emisjach akcji banku zrzeszającego (chociażby problemy z emisją akcji AA i AB w BPS-ie), z którego i tak nie mają dywidendy i do którego utrzymania wciąż dopłacają. Zmusza to banki zrzeszające chociażby do emisji obligacji podporządkowanych, co ze względu na wiążące się z nimi ryzyko – tym samym zmusza bank zrzeszający do płacenia horrendalnych odsetek.

Powiązane wpisy