Obie dla BS-ów, ale w zupełnie odmiennych formułach…

Głos IT GŁos ABI bmp

Konferencje „Głos IT BS-ów” i „Głos ABI BS-ów” nazywają się podobnie, ale realizowane są w zupełnie odmiennych formułach. Oto krótka charakterystyka porównawcza obu wydarzeń:

GŁOS ABI BS-ów (17-18 kwietnia 2018)

„Głos ABI BS-ów” ma formę zewnętrznego głosu eksperckiego. Zaprosiliśmy wysokiej klasy ekspertów, w dużej mierze ze środowisk akademickich, żeby na konferencji miał miejsce profesjonalny przekaz edukacyjny; otóż uczestnicy mają dowiedzieć się, jak w Polsce zostało zaimplementowane RODO i co w związku z tym trzeba zrobić we własnym Banku Spółdzielczym.

A grono prelegentów jest wielce szacowne. Będzie m.in. 6 osób z tytułami doktorskimi z:

  • Uniwersytetu Łódzkiego,
  • Wyższej Szkoły Handlowej,
  • Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Polskiej Akademii Nauk.

 

Jeden w wykładów wygłosi Prorektor ds. Nauki mojej Uczelni, Pani dr Ewa Jasiuk. Swoje wystąpienia będą także mieli przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Stowarzyszenia ABI. Patronem honorowym konferencji będzie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Obrady otworzy Rektor WSH w Radomiu doc. dr Elżbieta Kielska.

Impreza ma także swoją Radę Naukową. Tworzą ją:

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Wiszniewski

prof. nadzw. dr hab. Michał Domagała

prof. zw. dr hab. Anatolii Berlacz

prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek

dr inż. Albert Sadowski

dr Krzysztof Sadurski

dr Ewa Jasiuk

dr Tomasz Banyś

 

GŁOS IT BS-ów (8-9 maja 2018)

Tu formuła jest zupełnie inna. Jest to „głos oddolny” – będzie blisko 20 prelekcji i 2 debaty, ale wszyscy prelegenci i dyskutanci będą pochodzić ze środowiska Banków Spółdzielczych.

Wszystkie prelekcje wygłoszą przedstawiciele BS-ów:

ZERO sponsorów

ZERO wykładów reklamowych

ZERO handlowców

ZERO promocji produktów czy usług

Impreza NON-PROFIT w formule __Koledzy z BS-ów mówią do kolegów z BS-ów__

Bieżąca lista prelegentów:

Dzień I: Organizacja i zarządzanie IT

w Banku Spółdzielczym:

Anna Garcarz, SSO BPS

Mariusz Ziemiańczyk, Pieniński BS Krościenko

Edward Tybor, Tatrzański BS Bukowina Tatrzańska

Tadeusz Nosek, BS Wysokie Mazowieckie

Janusz Kurczych, BS Kielce

Piotr Karpowicz, BS Wysokie Mazowieckie

Andrzej Dubis, Podkarpacki BS Sanok

Jacek Lewandowski, BS Sztum

Damian Nawrocki, BS Jastrzębie Zdrój

Roland Węgrzynowski, Gospodarczy BS Barlinek

Dzień II:  Technologie IT

w Banku Spółdzielczym

Paweł Waniek P-M BS Jedlińsk

Grzegorz Zontek, BS Porąbka

Tomasz Miechur, Pieniński BS Krościenko

Andrzej Dubis, Podkarpacki BS Sanok

Robert Pełka, BS Biała Rawsk

Łukasz Bielawski, BS Bydgoszcz

…zapraszamy – są jeszcze 2 wolne prelekcje!

Powiązane wpisy