22.03 Warsztaty tworzenia dokumentacji ODO – dla ABI / IOD

23 szkolenia IT i Bezp
Kod, tytuł WABI Warsztaty tworzenia dokumentacji ODO – dla ABI / IOD
L. dni, cena 1 dzień, g.10 – 15:00, 490 zł + VAT (23%)
Data, miejsce 22 marca 2017, Warszawa Instytut Biocybernetyki PAN, ul. Trojdena 4
Prowadzący dr inż. Albert Sadowski, Kerberos OCHRONA INFORMACJI oraz Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Kod: WABI

Tytuł: Warsztaty tworzenia dokumentaji ODO – dla ABI/IOD

Liczba dni: 1

Wykładowca: dr inż. Albert Sadowski (Kerberos oraz WSH w Radomiu)

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących, bądź przygotowujących się do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Banku Spółdzielczym. Jest uzupełnieniem / rozszerzeniem szkolenia „Kurs ABI/IOD”.

 • Szkolenie nie wymaga dogłębnej znajomości zagadnień informatycznych, przeznaczone jest zarówno dla informatyków, jak i przedstawicieli innych specjalności (Głównych Księgowych, członków zarządów, specjalistów ds. ryzyk, audytorów itp.).

 • Szkolenie ma formę warsztatów; uczestnicy ćwiczą praktyczną umiejętności pisania / aktualizowania dokumetacji związanej z ochroną informacji.

 • Ukończenie kursu potwierdzone jest wystawieniem certyfikatu.

Program

  • Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
  • Jaka dokumentacja jest wymagana przez Ustawę o ochronie danych osobowych i rozporządzenia wykonawcze?
  • Jak tworzyć dokumentację wymaganą przepisami, by nie była zbyt obszerna, a jednocześnie zawierała wszystkie konieczne informacje?
  • Warsztaty projektowe – tworzenie dokumentu Polityki Bezpieczeństwa.
  • Warsztaty projektowe – tworzenie dokumentu wykonawczego – Instrukcji Bezpieczeństwa.
  • Warsztaty projektowe – tworzenie ewidencji i opisów wymaganych przez Ustawę i rozporządzenie wykonawcze.
  • Plany Ciągłości Działania – zasady tworzenia użytecznej dokumentacji.

Konsultacje i pytania do wykładowy

Po zakończeniu szkolenia, osoby zainteresowane będą mogły pozostać na sesję konsultacji i pytań do Wykładowcy. W trakcie tej sesji będzie można skorzystać z porad i praktycznych wskazówek, zadać pytania wykładowcy i przedyskutować rzeczywiste problemy, występujące we własnej organizacji.

Sesja konsultacji i pytań przeznaczona jest dla osób chętnych.

Informacje, zgłoszenia

Katarzyna Wiśniewska, Koordynator Szkoleń i Konferencji
kom. 609 115 192, katarzyna.wisniewska@kerberos.pl

 

Powiązane wpisy