Komentator JAROSŁAW, cz. IV: „mały bank zrzeszający [apeksowy] […] również się wywróci”

PBA 4

Szanowny Komentator JAROSŁAW pisze:

Z drugiej jednak strony, mały bank zrzeszający skupiony wyłącznie na obsłudze apeksowej, biorąc pod uwagę rozrost back office’u i konieczność spełnienia dziesiątek mniej lub bardziej potrzebnych wymogów ostrożnościowych i nadzorczych, również się wywróci, bo koszty jego utrzymania będą wysokie i będą musiały zostać pokryte przez banki zrzeszone. Mieliśmy w Polsce strukturę opartą o zrzeszenia regionalne i wiemy, czym to się skończyło. Banki te okazały się niewydolne. Być może więc rozwiązaniem byłoby wypracowanie własnego modelu, tj. stworzenie instytucji prawnej, która przejęłaby część obowiązków banku zrzeszającego, która to mogłaby realizować podstawowe cele, jakie mamy osiągnąć z uwagi na konieczność istnienia Zrzeszenia, i jednocześnie nie musiałaby być to organizacja, która również jest bankiem? Rzucam te swoje głośne przemyślenia w ramach „kamyka do dyskusji”…

Powiązane wpisy

3 komentarze na temat “Komentator JAROSŁAW, cz. IV: „mały bank zrzeszający [apeksowy] […] również się wywróci”

 1. Piotr Skoczylas

  Banki regionalne nie działały o ile mi wiadomo w formie apeksu. Proszę pamiętać, że chętnych do apeksu na początku było ponad 100 banków ale skutecznie dużą część ,,zniechęcono”.
  Model przedstawiony przez Pana jak najbardziej mógłby się sprawdzić ale proszę zwrócić uwagę na utrudnienia ze strony wielu stron dla apeksu, gdzie model jest wytyczony a prawo uchwalone. Wprowadzanie czegoś zupełnie nowego w dobie konsolidacji i bombardowaniem banków regulacjami jest mało prawdopodobne.
  Po prostu nie widzę kogoś kto by się za to zabrał. Banki walczące o jak największą autonomię, które mogłyby być zainteresowane – zaangażowane są w apeks. Pozostałym najwyraźniej pasuje aktualny układ, a może się mylę i jest wiele banków w SOZ którym jednak nie pasuje i myślą jak się wymiksować.
  Oczywiście podyskutować można pomysł ciekawy i może byłby lekiem na całe zło, ale woli do ułatwiania życia BS-om zdecydowanie nie widać.

 2. Jerzy Zawistowski

  Jest takie powiedzenie, „pierwsza jaskółka nie czyni wiosny”, tzn. wiosna zaczyna się gdy przyleci wiele jaskółek. Tu należy zadać pytanie, czy gdyby jaskółki zmieniły obyczaje migracyjne i w ogóle nie przyleciała ani jedna to nie było by wiosny? Moim skromnym zdaniem zawsze musi być ktoś pierwszy i przetrzeć szlak. Bank apeksowy skupiający ok. 40 banków spółdzielczych funkcjonuje od kilku lat w Finlandii i doskonale się sprawdza. Jestem zawiedziony wypowiedziami niektórych komentatorów jakie to rzekome reguły ostrożnościowe i nadzorcze winien realizować bank apeksowy jakie rzekomo olbrzymie musi ponieść koszty wyposażenia i zatrudnienia. Następuje automatyczne, a dla mnie niezrozumiałe zrównywanie uprawnień i obowiązków banku apeksowego do banku zrzeszającego prowadzącego działalność komercyjną i usytuowaną przy nim spółdzielnię IPS. Takie stawianie w równym rzędzie zadań kosztów tych dwóch tak różnych banków jest albo niezrozumieniem roli i zadań albo celowym działaniem pr mającym na celu zniechęcanie potencjalnych chętnych do idei banków apeksowych. Przypomina to rozmowę ze ślepym o kolorach tęczy. Otóż bank apeksowy nie będzie prowadził działalności komercyjnej, więc odpadają wszystkie reguły i zasady ostrożnościwe w tym banku w tym zakresie, odpadają też koszty infrastruktury (lokal, usprzętowienie wyposażenie) i osobowe oraz potrzeba tworzenia jednostek regionalnych! Zdziwienie moje budzi też brak dyskusji o tym, że IPS jest doskonałym narzędziem do wykrwawienia się małych banków i przejęcia ich za friko przez duże banki za wspólne pieniądze zgromadzone przez spółdzielnie IPS. Przykładem tego jest przejęcie BS Chełmża przez BS Toruń z dopłatą z IPS, i dofinasowanie z IPS banku w Warszawie. Jest też wiele innych zalet banku apeksowego w stosunku do dotychczasowej formuły banków zrzeszeniowych wykazanie ich wszystkich przekracza obszernością pojemność na tym blogu.

 3. […] „[…] mały bank zrzeszający skupiony wyłącznie na obsłudze apeksowej, biorąc pod uwagę rozrost back office’u i konieczność spełnienia dziesiątek mniej lub bardziej potrzebnych wymogów ostrożnościowych i nadzorczych, również się wywróci, bo koszty jego utrzymania będą wysokie i będą musiały zostać pokryte przez banki zrzeszone” – tu cały art.: http://bsblog.pl/2018/03/13/komentator-jaroslaw-cz-iv-maly-bank-zrzeszajacy-apeksowy-rowniez-sie-wyw… […]