Raport AMRON-SARFiN Q4/2017; Rok 2017 rokiem rekordów dla rynku mieszkaniowego i kredytowego (Wieści z AMRON)

2017_4

Wyniki akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym w czwartym kwartale minionego roku okazały się zbliżone do kwartału trzeciego i nieco wyższe od oczekiwań. Od października do grudnia 2017 banki udzieliły 44,7 tys. nowych kredytów o wartości bliskiej 11 mld zł.

W ujęciu całościowym rok 2017 był wyjątkowo udany – banki udzieliły ponad 190 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 44 mld zł, co oznacza najlepszy wynik sektora bankowego od 6 lat. Przy niezmienionym poziomie stóp procentowych średnie marże kredytów mieszkaniowych nieznacznie spadły, a na rynku w dalszym ciągu panują dogodne warunki do zakupu mieszkania finansowanego kredytem. Ceny nieruchomości mieszkaniowych pozostały w systematycznym trendzie wzrostowym, obserwowanym od 2013 r.

Od początku 2017 r. przeciętna wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych ogółem rosła.
W IV kwartale 2017 r. wyniosła 244,2 tys. zł – o 2,20% więcej w porównaniu do kwartału III. Natomiast przeciętna wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego w rodzimej walucie wyniosła 243,5 tys. zł, czyli o 2,56% więcej w stosunku do wartości zanotowanej w III kwartale 2017 r.

W okresie od października do grudnia 2017 r. zanotowano wzrost udziału kredytów o najniższym wskaźniku LtV – do 30% – ich udział zwiększył się o 2,10 p.p. w porównaniu do III kwartału 2017 r. Przybyło również kredytów z LtV mieszczącym się w przedziale między 50 do 80. Udziały te wyniosły odpowiednio 16,11% i 35,30%. W ujęciu rocznym udział kredytów o najwyższym wskaźniku LtV systematycznie spada – z poziomu blisko 53% w roku 2013 do 45,8% w roku 2017.

Od połowy 2017 r. zarówno marże, jak i oprocentowanie kredytów hipotecznych nieznacznie spadały.

Miniony rok był również dobrym okresem dla rynku developerskiego. Deweloperzy mogli pochwalić się bowiem trzecim z kolei rekordowym wynikiem w zakresie sprzedaży mieszkań. Wyniki w zakresie wybudowanych mieszkań, rozpoczętych budów i otrzymanych pozwoleń na budowę były najlepsze od 2008 r.

Wyraźny wzrost popytu na mieszkania, wzrost cen działek budowlanych oraz kosztów materiałów budowlanych i wykonawstwa, a także brak presji na obniżki cen ze strony Programu „Mieszkanie dla Młodych” doprowadził do wzrostu cen mieszkań w największych polskich aglomeracjach. Największą zmianę zanotowano w Gdańsku i Wrocławiu.

Więcej informacji o Raporcie oraz jego skrócona wersja dostępne są pod adresem: http://www.amron.pl/strona.php?tytul=raporty-amron-sarfin

Powiązane wpisy