Zaktualizowany program konf. „Głos ABI (IOD)”

Głos ABI IOD 2018 BMP

GŁOS ABI / INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

(zaktualizowany program)

 

 

Południowo – Mazowiecki BS w Jedlińsku, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu oraz Kerberos OCHRONA INFORMACJI 

zapraszają:

DZIEŃ I – 17 KWIETNIA 2018

09:00 – 09:55 Rejestracja uczestników Konferencji.

10:00 – 10:10 Oficjalne otwarcie Głosu Inspektorów Ochrony Danych.

10:10 – 10:40 dr Joanna Łuczak (Uniwersytet Łódzki) Inspektor Ochrony Danych Osobowych w wytycznych Grupy Roboczej Art. 29.

10:45 – 11:15 dr Tomasz Banyś (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) Realizacja obowiązku informacyjnego w świetle przepisów RODO.

11:20 – 11:30 P R Z E R W A K A W O W A

11:35 – 12:05 Paweł Waniek (Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku) Wdrożenie RODO w banku spółdzielczym.

12:10 – 12:40 Piotr Glen (Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji) Praktyczne aspekty wprowadzenia RODO w firmie, rola i zadania IOD po wprowadzeniu RODO (Praktyczne stosowanie RODO).

12:45 – 13:15 P R Z E R W A O B I A D O W A

13:20 – 13:50 Magdalena Krystyniecka-Konopczak (Ministerstwo Finansów) Praktyczne aspekty reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Finansów (w kontekście RODO oraz powstania Krajowej Administracji Skarbowej).

13:55 – 14:25 dr Ewa Jasiuk (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) – Zbieranie danych dotyczących bezpieczeństwa, ich analiza i wymiana w lotnictwie cywilnym według załącznika 19 do konwencji chicagowskiej.

W Y K Ł A D Y   U Z U P E Ł N I A J Ą C E

14:30 – 15:15 WYKŁAD UZUPEŁNIAJĄCY: dr Albert Sadowski (Kerberos OCHRONA INFORMACJI oraz Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) – Podstawy technologii IT dla IOD / ABI.

15:15 – 16:00 WYKŁAD UZUPEŁNIAJĄCY: Paweł Waniek (Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku) Jaką dokumentację ODO musi prowadzić IOD/ABI w organizacji.

DZIEŃ II – 18 KWIETNIA

09:00 – 09:30 dr Małgorzata Ganczar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Ochrona danych osobowych oparta na analizie ryzyka.

09:35 – 10:05 dr Albert Sadowski (Kerberos OCHRONA INFORMACJI oraz Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) Okresowe sprawdzenia wykonywane przez IOD – zakres, częstotliwość, kwestie proceduralne i technologiczne.

10:45 – 11:00 P R Z E R W A K A W O W A

11:05 – 11:35 dr Grzegorz Sibiga (Polska Akademia Nauk) Działania organizacyjne i informacyjne w jednostce organizacyjnej, wspomagające wykonywanie zadań przez Inspektora Ochrony Danych (IOD).

11:40 – 12:10 Monika Młotkiewicz (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) – W jaki sposób GIODO wspiera ABI w obliczu wyzwań związanych z RODO

12:15 – 12:45 P R Z E R W A O B I A D O W A

12:50 – 14:00/15:00 DEBATA – Moderator: dr Tomasz Banyś (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu)

14:05/15:05 Zakończenie Głosu Inspektorów Ochrony Danych

RADA NAUKOWA:

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Wiszniewski

prof. nadzw. dr hab. Michał Domagała 

prof. zw. dr hab. Anatolii Berlacz 

prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek 

dr inż. Albert Sadowski

dr Krzysztof Sadurski

dr Ewa Jasiuk

dr Tomasz Banyś

ORGANIZATORZY:

Południowo – Mazowiecki BS w Jedlińsku

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Kerberos OCHRONA INFORMACJI

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Paweł Waniek

Agata Felczak

Ewa Jasiuk

Barbara Białkowska

PATRONAT HONOROWY:

GIODO

PATRONAT MEDIALNY:

Zebrra.tv

BS BLOG – Blog o Bankach Spółdzielczych

Ochrona Danych Osobowych

Dokumentacja ODO

MIEJSCE, KOSZT, REJESTRACJA:

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu,

299 zł brutto + koszty obiadów (opcja)

Rejestracja (od stycznia 2018): Agata Felczak, kom. 600 01 09 55, agata.felczak@kerberos.pl

 

Powiązane wpisy