Byłem na konsultacjach dot. zarządzania jakością danych w jednym z BS-ów

jakość

Niedawno miałem okazję być w jednym z BS-ów, w którym to udzielałem konsultacji nt zarządzania jakością danych. Jest to jedno z zagadnień poruszanych w Rekomendacji D (D.8). Konsultacje były bardzo ciekawe, miały formułę wykładowo – warsztatową. Ciekawe dlatego, że rzadko ten temat jest poruszany obecnie w BS-ach, więc dyskusja na temat jakości danych miała znamiona niepowszedniości.

Dokumentację dot. zarządzania jakością danych skutecznie „spaprano” w BS-ach wdrażając owe nieszczęsne wzorce dokumentacyjne, w których o dyskutowanym temacie jest wprawdzie niemało, ale opisany jest on w sposób praktycznie bezużyteczny. Można to zrobić inaczej, prościej i realniej, tylko trzeba chwilkę się nad zagadnieniem zastanowić. Bo absolutnie każdy Bank zarządza jakością danych i personel każdego Banku absolutnie dokładnie wie, jak to robić. Inna sprawa, czy dokumentowania opisywanej materii jest potrzebne, ale jeśli nawet uznamy, że nie (jak tak uważam) to – niestety – nakazuje nam to zrobić Rekomendacja D.

Poniżej krótki wyciąg z Rekomendacji D – wraz z pochodzącymi ode mnie dodatkami i lakonicznymi wyjaśnieniami –   poświęcony zagadnieniom zarządzania jakością danych w Banku Spółdzielczym. Jak znajdę trochę czasu, napiszę o praktycznym ujęciu w bankowej dokumentacji zagadnień związanych z jakością danych.

*********

Identyfikacja grup danych przetwarzanych w Banku

Bank powinien dysponować wiedzą dotyczącą tego, jakie dane przetwarzane są w ramach prowadzonej przez niego działalności, jakie są ich źródła (w tym z określeniem, czy są to źródła wewnętrzne, czy zewnętrzne).

W przypadku istotnych grup danych bank powinien opracować ich szczegółową dokumentację.

Do każdej zinwentaryzowanej grupy danych (lub jej podzbioru) powinien zostać przypisany podmiot (jednostka organizacyjna, rola, osoba itp.), który jest ostatecznie odpowiedzialny za jakość tych danych i nadzór nad nimi.

Typowe źródła błędów

  • Czynnik ludzki – wprowadzanie błędnych danych przez osoby obsługujące systemy

  • Transfery danych między systemami wewnątrzbankowymi

  • Importy danych zewnętrznych

  • Eksporty danych do systemów poza bankiem

  • Błędne działania systemów (niepoprawne algorytmy obliczeniowe, brak walidacji)

Okresowe oceny jakości danych (przeglądy poprawności)

Dokonując okresowej oceny jakości danych, bank powinien w szczególności identyfikować błędy w danych oraz badać ich wpływ na swoją działalność.

  • Określenie atrybutów jakości danych (np. poziom dokładności wartości liczbowych, czy procentowa kompletność danych w określonej grupie / zbiorze, zgodność wartości danych z innym zestawieniem tych samych danych). UWAGA: nie zawsze – żeby nie powiedzieć: zwykle – określanie takich atrybutów wnosi cokolwiek pożytecznego do procesu zarządzania jakością danych i, w moim odczuciu, większość Banków może to sobie darować

  • Określenie dopuszczalnych przedziałów wartości atrybutów.

Bank powinien zaplanować zakres i częstości dokonywania przeglądów jakości danych.

Korygowanie błędnych wartości danych i uzupełnianie wartości brakujących

W ramach okresowych przeglądów jakości danych, jak również w ramach bieżącej pracy z danymi należy dokonywać korekt zidentyfikowanych błędnych wartości danych oraz uzupełniać dane brakujące.

Identyfikacja przyczyn błędów

Bank powinien zidentyfikować przyczyny pojawiania się błędów – przynajmniej w odniesieniu do błędów najczęściej występujących oraz najpoważniejszych.

Opracowanie metod prewencyjnych

  • Metody systemowe

  • Metody związane z czynnikiem ludzkim

Zarządzanie jakością danych a System Informacji Zarządczej

Zagregowane informacje dotyczące wyników monitorowania, jak również wyniki okresowych ocen jakości danych, powinny być przekazywane odpowiednim szczeblom hierarchii organizacyjnej w ramach systemu informacji zarządczej.

Źródło: Rekomendacja D + moje przemyślenia.

15 maja odbędzie się szkolenie „Warsztaty tworzenia bankowej dokumentacji IT zgodnej z Rek. D”. Tu więcej o planowanych szkoleniach:

23 szkolenia z IT (technologie, zarządzanie): terminy kwiecień – lipiec

Powiązane wpisy