WYDANIE SPECJALNE: Jak wdrożyć RODO w Banku Spółdzielczym?

WYDANIE SPECJALNE: Jak wdrożyć RODO w Banku Spółdzielczym?

Nowość w BS BLOG-u: formuła WYDANIA SPECJALNEGO. Do końca tygodnia tematem wiodącym portalu będzie zagadnienie „Jak wdrożyć RODO w Banku Spółdzielczym?”. Pozwolę sobie podzielić się moim przemyśleniami, jak również będę publikował teksty Publicystów i Komentatorów, odnoszące się do wspomnianego zagadnienia. Już w tej chwili znajdą Państwo na BS BLOG-u pewną pulę tekstów dotyczących RODO, a tekstów tych będzie przybywać. Zapraszam do śledzenia stron portalu, ponieważ do końca tygodnia, wdrożenie RODO w Banku Spółdzielczym będzie tematem wiodącym i będą pojawiać się nowe publikacje, dotyczące tego tematu. Wydanie adresowane jest przede wszystkim…

Czytaj ...

Czy przepisów ODO będziemy musieli szukać aż w 3 dokumentach?

Czy przepisów ODO będziemy musieli szukać aż w 3 dokumentach?

Szanowny Publicysta BS BLOG-a, Paweł Waniek (P-MBS Jedlińsk) pisze: „[…] mimo, że jeszcze nie jest gotowa nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych, to pojawiły się wytyczne Grupy Roboczej art. 29 (np. o Inspektorze Ochrony Danych, Analizie Ryzyka etc.), które de facto będą traktowane jak rekomendacje KNF” Rozumiem, aczkolwiek wolałbym jednak, żeby polski ustawodawca napisał KOMPLETNĄ Ustawę o ODO, a nie suplement do RODO. Jakość prawna, merytoryczna i stylistyczna RODO pozostawia wiele do życzenia i jeśli będziemy skazani na posługiwanie się tym dokumentem w postaci, jaką on ma, będzie dużo…

Czytaj ...

Publicysta BS BLOG-a, Paweł Waniek (P-MBS Jedlińsk) o RODO: jest z czego szkolić

Publicysta BS BLOG-a, Paweł Waniek (P-MBS Jedlińsk) o RODO: jest z czego szkolić

Szanowny Publicysta BS BLOG-a, Paweł Waniek (P-MBS Jedlińsk) odnosi się do moich słów: Miałem się nieco szerzej odnieść do rzeczonego artykułu, ale sporo zostało już napisane. Poruszę zatem może tylko kwestię szkoleń. Otóż drogi Albercie, jest z czego szkolić. Po pierwsze jak napisał komentator „gro” RODO z racji na to, że jest aktem unijnym, rozporządzeniem, to obowiązuje BEZPOŚREDNIO. Zatem to już jest materiał, na podstawie którego można przekazywać szereg informacji. Dalej – mimo, że jeszcze nie jest gotowa nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych, to pojawiły się wytyczne Grupy…

Czytaj ...

RODO generuje nowe zagadki dla bankowych ABI: „kolejny papier – i co ja ma w tym napisać?”

RODO generuje nowe zagadki dla bankowych ABI: „kolejny papier – i co ja ma w tym napisać?”

Szanowny Komentator GRO pisze: Z tego co mi wiadomo, to założeniem RODO było zbudowanie dość uniwersalnego aktu prawnego, który za rok czy dziesięć lat nie straci na aktualności. Technologia zmienia się praktycznie z dnia na dzień, a prawo zwyczajnie nie nadąża za wszystkimi nowinkami technologicznymi. Zanim nasz ustawodawca przebrnie przez proces legislacyjny, to technologia zdąży się zmienić kilka razy. Dlatego m.in. mają powstać tzw. kodeksy branżowe w zakresie ochrony danych osobowych oraz obecnie GIODO, a docelowo nowy urząd ma wydawać rekomendacje dotyczące szczegółów np. technicznych w kontekście przetwarzania danych osobowych….

Czytaj ...

Komentator GRO: nie ma i nie będzie „polskiej implementacji RODO”

Komentator GRO: nie ma i nie będzie „polskiej implementacji RODO”

Szanowny Komentator GRO pisze: Nie ma i nie będzie „polskiej implementacji” RODO. Jak sama nazwa wskazuje RODO jest rozporządzeniem i w przeciwieństwie do obecnie obowiązującej dyrektywy UE, dotyczącej ochrony danych osobowych, jego przepisy są stosowane WPROST w danym państwie członkowskim. Dyrektywa wymagała implementacji krajowej. W RODO pozostawione są miejsca na doprecyzowanie przepisów w krajach członkowskich między innymi o nowym Urzędzie, o Prezesie i jego zastępcach, o certyfikacji, o kodeksach, o karach w administracji publicznej, itp. Te właśnie obszary ma doprecyzować krajowa ustawa. Program tegorocznego „Głosu ABI / IOD Banków Spółdzielczych”…

Czytaj ...

Publicysta BS BLOG-a (P-MBS Jedlińsk) Paweł Waniek: BS-y będą zobligowane do powołania IOD

Publicysta BS BLOG-a (P-MBS Jedlińsk) Paweł Waniek: BS-y będą zobligowane do powołania IOD

Szanowny Publicysta BS BLOG-a, Paweł Waniek (P-MBS Jedlińsk) pisze: RODO jest sformułowane w taki sposób, że pozostawia wiele otwartych furtek jeśli chodzi o wyłączenia z jego stosowania. Z tym, że jeśli już zdecydujemy się przez taką furtkę przejść to MY będziemy musieli przy ewentualnej kontroli udowodnić, że rzeczywiście mieliśmy prawo to zrobić i że nasza decyzja była słuszna. Dlatego też wszystko należy oprzeć na analizie i mieć dowody, że powzięte przez nas decyzje nie były na zasadzie „widzi mi się” tylko z czegoś wynikały. Definicje regularnego i systematycznego monitorowania znajdziemy…

Czytaj ...

Konferencja o nowelizacji polskich przepisów ODO – w przededniu ich zmian

Konferencja o nowelizacji polskich przepisów ODO – w przededniu ich zmian

Polskie ustawodawstwo ma być dostosowane do dyrektywy RODO do 25 maja b.r. – traktat lizboński wymusza na nas wyższość prawa unijnego nad polskim i choć to dość szokujące, trudno coś w tej sprawie poradzić. Są oszacowania, że ok. 80% polskiego prawa pochodzi z UE. Włączając prawo dotyczące ochrony danych osobowych. W przededniu zmian, kiedy już polskie przepisy ODO będą (a przynajmniej powinny być) znowelizowane, czyli w kwietniu, zorganizowana będzie konferencja, która pozwoli słuchaczom zapoznać się z bieżącym stanem prawa polskiego dotyczącego ochrony danych osobowych. Póki co trudno znaleźć imprezę edukacyjną…

Czytaj ...

Obie dla BS-ów, ale w zupełnie odmiennych formułach…

Obie dla BS-ów, ale w zupełnie odmiennych formułach…

Konferencje „Głos IT BS-ów” i „Głos ABI BS-ów” nazywają się podobnie, ale realizowane są w zupełnie odmiennych formułach. Oto krótka charakterystyka porównawcza obu wydarzeń: GŁOS ABI BS-ów (17-18 kwietnia 2018) „Głos ABI BS-ów” ma formę zewnętrznego głosu eksperckiego. Zaprosiliśmy wysokiej klasy ekspertów, w dużej mierze ze środowisk akademickich, żeby na konferencji miał miejsce profesjonalny przekaz edukacyjny; otóż uczestnicy mają dowiedzieć się, jak w Polsce zostało zaimplementowane RODO i co w związku z tym trzeba zrobić we własnym Banku Spółdzielczym. A grono prelegentów jest wielce szacowne. Będzie m.in. 6 osób z…

Czytaj ...

GIODO patronem konferencji „Głos IOD/ABI”

GIODO patronem konferencji „Głos IOD/ABI”

Honorowy patronat na konferencję objął Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Impreza ma status Konferencji Naukowej, w Radzie Programowej zasiadło 4 profesorów i 4 doktorów. Będzie to dwudniowy cykl prelekcji eksperckich o najnowszym stanie prawnym i organizacyjnym dot. implementacji  RODO na polskim gruncie. Będą też wykłady uzupełniające, o charakterze szkoleniowo – podstawowym. Prelekcje wygłoszą przedstawiciele GIODO, Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia ABI oraz 6 doktorów z następujących Uczelni: Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski   Będzie to więc niezaprzeczalnie impreza nie tylko merytoryczna (program poniżej), ale…

Czytaj ...

Wideo z minionej konf. „Głos ABI” – kolejna edycja: 17-18 kwietnia 2018

Wideo z minionej konf. „Głos ABI” – kolejna edycja: 17-18 kwietnia 2018

Zbliża się kolejna edycja „Głosu ABI / Inspektorów Ochrony Danych” (17-18.04.18). Dla przypomnienia ubiegłorocznej edycji zamieszczam krótki materiał wideo (pod niniejszym artykułem). Na imprezę przybyło ok. 100 osób. W konferencji wzięli także udział  przedstawiciele GIODO. Podobnie będzie także w tym roku; oprócz przedstawiciela GIODO przybędą prelegenci z różnych ośrodków naukowych – będzie m.in.  6 osób z tytułami doktorskimi z: Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Handlowej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Polskiej Akademii Nauk.   Jeden w wykładów wygłosi Prorektor ds. Nauki mojej Uczelni, Pani dr Ewa Jasiuk. Swoje wystąpienia będą…

Czytaj ...