Czy przepisów ODO będziemy musieli szukać aż w 3 dokumentach?

Czy przepisów ODO będziemy musieli szukać aż w 3 dokumentach?

Szanowny Publicysta BS BLOG-a, Paweł Waniek (P-MBS Jedlińsk) pisze: „[…] mimo, że jeszcze nie jest gotowa nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych, to pojawiły się wytyczne Grupy Roboczej art. 29 (np. o Inspektorze Ochrony Danych, Analizie Ryzyka etc.), które de facto będą traktowane jak rekomendacje KNF” Rozumiem, aczkolwiek wolałbym jednak, żeby polski ustawodawca napisał KOMPLETNĄ Ustawę o ODO, a nie suplement do RODO. Jakość prawna, merytoryczna i stylistyczna RODO pozostawia wiele do życzenia i jeśli będziemy skazani na posługiwanie się tym dokumentem w postaci, jaką on ma, będzie dużo…

Czytaj ...

Czy BS będzie musiał powołać Inspektora Ochrony Danych (obecnie ABI)?

Czy BS będzie musiał powołać Inspektora Ochrony Danych (obecnie ABI)?

Co RODO stanowi nt. obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych? Otóż powołanie IOD jest obowiązkowe dla podmiotów publicznych oraz w przypadku przetwarzania danych wrażliwych. Ale odnieśmy się do Banku Spółdzielczego. Otóż RODO nakazuje powołać IOD, zawsze gdy: „główna działalność administratora […] polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dotyczą, na dużą skalę […]”. Przeanalizujmy zatem powyższe precyzyjne. Główna działalność BS-u to działalność bankowa. Niewątpliwie polega ona w dużym stopniu na operacjach przetwarzania danych osobowych.  I teraz pytanie z…

Czytaj ...

Ustawa ODO w powijakach: zastanawiam się czego uczą na szkoleniach o RODO?

Ustawa ODO w powijakach: zastanawiam się czego uczą na szkoleniach o RODO?

Dostępny obecnie na stronach internetowych GIODO projekt nowelizacji Ustawy o ODO stawia znacznie więcej znaków zapytania, niż daje odpowiedzi. Czytając ten dokument można odnieść wrażenie, że został on napisany nie tyle dla podmiotów przetwarzających DO, co dla urzędu GIODO i urzędników; jest bardzo dużo o certyfikacji i akredytacji GIODO, o postępowaniach, kontrolach, o powołaniu prezesa, zastępców, o współpracy GIODO z europejskimi nadzorami,  itp., itd.. Tak jakby zapomniano o obywatelach i podmiotach przetwarzających dane osobowe. Są pewne wytyczne, czy też przymiarki w innych dokumentach towarzyszących, ale są to pewne dywagacje, które…

Czytaj ...

Zaktualizowany program konf. „Głos ABI (IOD)”

Zaktualizowany program konf. „Głos ABI (IOD)”

GŁOS ABI / INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (zaktualizowany program)     Południowo – Mazowiecki BS w Jedlińsku, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu oraz Kerberos OCHRONA INFORMACJI  zapraszają: DZIEŃ I – 17 KWIETNIA 2018 09:00 – 09:55 Rejestracja uczestników Konferencji. 10:00 – 10:10 Oficjalne otwarcie Głosu Inspektorów Ochrony Danych. 10:10 – 10:40 dr Joanna Łuczak (Uniwersytet Łódzki) – Inspektor Ochrony Danych Osobowych w wytycznych Grupy Roboczej Art. 29. 10:45 – 11:15 dr Tomasz Banyś (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) – Realizacja obowiązku informacyjnego w świetle przepisów RODO. 11:20 – 11:30 P R…

Czytaj ...

Jest program „IV Głosu IT BS-ów” (8-9 maja 2018)

Jest program „IV Głosu IT BS-ów” (8-9 maja 2018)

Program „IV Głosu IT Banków Spółdzielczych” Dzień I – 8 maja 2018: Organizacja i zarządzanie IT w Banku Spółdzielczym 9:30 – 10:00 Rejestracja Anna Garcarz, Spółdzielnia Systemu Ochrony BPS Rekomendacja D a zasada proporcjonalności. Mariusz Ziemiańczyk, Pieniński BS Krościenko (Prezes Zarządu) Czy system centralny Banku BPS dedykowany dla BS kiedykolwiek powstanie ? Spodziewane koszty i korzyści. Kto na tym skorzysta a kto straci – konsekwencje biznesowe. Czy Bank BPS i BS są przygotowane do realizacji przedsięwzięcia informatycznego o tej skali ? Edward Tybor, Tatrzański BS Bukowina Tatrzańska (Prezes Zarządu) PANEL…

Czytaj ...

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy dot. PSD2 (wyjaśnienie, czym jest PSD2)

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy dot. PSD2 (wyjaśnienie, czym jest PSD2)

W 23 stycznia 2018 trafił do Sejmu RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (oraz niektórych innych ustaw) w związku z implementacją w Polsce unijnej dyrektywy PSD2. Komunikat ze stron Sejmu RP: Projekt dotyczy implementacji dyrektywy PSD2, stanowiącej podstawę prawną dla stworzenia jednolitego rynku płatności w UE opartego o bezpieczne i bardziej innowacyjne usługi płatnicze na obszarze całej UE; wprowadzenia nowej kategorii dostawców – poszerzenia katalogu usług płatniczych o dwa nowe typy usług: a) usługę inicjowania transakcji płatniczej (payment initiation service – PIS) oraz b) usługę dostępu…

Czytaj ...

Komentator KALERON o bankowych informatykach

Komentator KALERON o bankowych informatykach

Szanowny Komentator KALERON pisze: Bankowym…ale i urzędowym oraz korporacyjnym informatykom przydałoby się więcej wiedzy w zakresie sprzętowej strony systemów, z jakimi pracują oraz bezpieczeństwa informacji. Także decydentom przydałoby się trochę orientacji w tej dziedzinie, by nie wymagali od swojego informatyka by np. samodzielnie przekładał głowice w dysku nie zapewniając mu w tym celu ani odpowiednich szkoleń ani właściwych warunków. Bardzo często zlecenia, jakie dostaję od większych instytucji są dodatkowo komplikowane przez niewłaściwą reakcję i próby samodzielnego ratowania sytuacji. Bardzo mądre zdanie w artykule – informatyk się kształci – bo w…

Czytaj ...

IV Głos IT BS-ów – informacje organizacyjne, koszt

IV Głos IT BS-ów – informacje organizacyjne, koszt

Informacje organizacyjne  IV Głos IT Banków Spółdzielczych (8-9.05.18) Temin: 8-9 maja 2018    Miejsce: Hotel „Magellan”, Bronisławów (Polska Centralna, niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego i trasy S8) Dzień I: Organizacja i zarządzanie IT w Banku Spółdzielczym Dzień II: Technologie IT w Banku Spółdzielczym Wszystkie prelekcje (ok. 20 wystąpień!) wygłoszą przedstawiciele BS-ów: ZERO sponsorów         ZERO wykładów reklamowych ZERO handlowców       ZERO promocji produktów czy usłu Impreza NON-PROFIT w formule __Koledzy z BS-ów mówią do kolegów z BS-ów__ Bieżąca lista prelegentów (program poniżej): Dzień I: Organizacja i zarządzanie IT w Banku Spółdzielczym: Anna Garcarz, SSO BPS…

Czytaj ...

Publicyści i Komentatorzy BS BLOG-a o kryptowalutach

Publicyści i Komentatorzy BS BLOG-a o kryptowalutach

Sz. Kom. BIBEUSZ: Ukazała się polemika Marcina Dziadkowiaka z argumentami KNF i NBP w sprawie odstraszania instytucji państwowych od kryptowalut. Jestem obserwatorem wydarzeń i ten komentarz uważam za przydatny w dyskusji. Oto link: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Uwazaj-na-NBP-i-KNF-Kryptowalutowe-strachy-na-lachy-7566994.html Albert Sadowski: Czytałem wypowiedź Pan Premiera Morawieckiego, w której deklarował, że handel kryptowalutami będzie w Polsce albo zakazany, albo uregulowany. Skóra cierpnie od tego stopnia opieki jaką otacza nas władza, dbając o nasze bezpieczeństwo (czy ta władza, czy poprzednia – jednako). Ronald Raegan powiedział: „Najgorsze co można usłyszeć od urzędnika to: przyszedłem Państwu pomóc”. Sz. Pub….

Czytaj ...

Jestem ABI Banku Spółdzielczego – co mam robić?

Jestem ABI Banku Spółdzielczego – co mam robić?

(re-edycja art. z marca 2016). Przede wszystkim nie należy obawiać się pełnienia funkcji ABI; nie taki diabeł straszny, jak go malują. To oczywiście kolejna pula zadań i odpowiedzialności, ale przy pewnej organizacji pracy i wsparciu współpracowników można sobie z tym poradzić. Jak pokazuje praktyka, wiele spośród osób, pełniących w BS-ach funkcję ABI, odnosi się do tego zadania niechętnie i z obawą. Jest naturalne, że otrzymanie nowego obowiązku bez zwiększenia gratyfikacji oraz bez redukcji obowiązków dotychczasowych nie wzbudza entuzjazmu, ale chodzi tu o coś innego. Otóż często osoby, którą są, bądź…

Czytaj ...