Komentator AK: już był taki jeden co jak „śmierć zajrzała w oczy” to pędem do IPS

Komentator AK: już był taki jeden co jak „śmierć zajrzała w oczy” to pędem do IPS

C.d. polemiki Sz. Kom. AK i JERZEGO ZAWISTOWSKIEGO. Szanowny Komentator AK odpowiada: AK kontruje: Panie Jerzy Pan kłamie. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 5 stycznia 2017 w sprawie wyznaczania składek na BFG stwierdza w par6 ust 5 iż 50% bonifikata dotyczy tylko i wyłącznie IPS. Apeksowi płacą jak komercyjne! Dodatkowo mamy 0% wagi ryzyka kredytowego i dzięki temu płacimy mniej niż byśmy płacili w apeksowym zarówno od 50% składki na BFG, jak i tej części która idzie do SOZ. Ci poza IPS płacą więcej, ale może część prezesów starej daty jest…

Czytaj ...

Spór JERZEGO ZAWISTOWSKIEGO z AK wokół stwierdzenia: „IPS jest doskonałym narzędziem do wykrwawienia się małych banków”

Spór JERZEGO ZAWISTOWSKIEGO z AK wokół stwierdzenia: „IPS jest doskonałym narzędziem do wykrwawienia się małych banków”

Szanowny Kom. JERZY ZAWISTOWSKI polemizuje z Szanownym Komentatorem AK: Szanowny komentatorze Ak za moją argumentacją przemawiają żelazne dowody. 1. „Składka” na BFG obowiązuje wszystkie banki prowadzące działalność komercyjną, w tym b-sy 0,5 % (sektor bs to ok. 7-8 % rynku bankowego w Polsce) a pozostałe 92-93% banków płaci 1%. 2. Banki udziałowcy IPS wg nowej ustawy ratują się same za swoje 0,5 % i dodatkowo ponoszą koszty 0,5% „składki na BGF” z których pokrywa się również koszty upadłości 92-93% banków spółek akcyjnych w tym także z kapitałem w większości niepolskim….

Czytaj ...

Komentator GRO: w BS-ach są przetwarzane dane osobowe wrażliwe i jest profilowanie

Komentator GRO: w BS-ach są przetwarzane dane osobowe wrażliwe i jest profilowanie

Szanowny Komentator GRO pisze: Właśnie w rozumieniu art. 9 RODO w bankach zdecydowanie SĄ przetwarzane dane wrażliwe. Według RODO dane wrażliwe to: „dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetycznych, DANE BIOMETRYCZNE przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej…”. Weźmy definicję DANYCH BIOMETRYCZNYCH według RODO: „dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie…

Czytaj ...

Dlaczego dobrowolna sprzedaż nieruchomości jest lepsza od biernego czekania na licytację komorniczą (Wieści z AMRON)

Dlaczego dobrowolna sprzedaż nieruchomości jest lepsza od biernego czekania na licytację komorniczą (Wieści z AMRON)

Dobrowolna sprzedaż nieruchomości, jako prawo przysługujące dłużnikowi banku, pojawiła się stosunkowo niedawno, bo w lipcu 2017r. za sprawą ustawy o kredycie hipotecznym. Wciąż jednak najczęściej stosowanym przez banki sposobem odzyskiwania środków w przypadku kredytów nieregularny jest egzekucja komornicza. Porównując dobrowolną sprzedaż nieruchomości z egzekucją komorniczą w trzech kluczowych aspektach, jakimi są kwestie finansowe, czas trwania oraz bagaż emocjonalny związany z całym procesem, w każdej z tych kwestii dobrowolna sprzedaż nieruchomości jest korzystniejsza i lepsza dla osoby, która popadła w problemy finansowe. Opis obu procesów od strony klienta przeprowadził Jakub Kaczor…

Czytaj ...

Publicysta Piotr Skoczylas: „jest wiele banków w SOZ którym jednak nie pasuje i myślą jak się wymiksować”

Publicysta Piotr Skoczylas: „jest wiele banków w SOZ którym jednak nie pasuje i myślą jak się wymiksować”

Szanowny Publicysta BS BLOG-a, Piotr Skoczylas odnosi się do słów Sz. Kom. JAROSŁAWA: „[…] mały bank zrzeszający skupiony wyłącznie na obsłudze apeksowej, biorąc pod uwagę rozrost back office’u i konieczność spełnienia dziesiątek mniej lub bardziej potrzebnych wymogów ostrożnościowych i nadzorczych, również się wywróci, bo koszty jego utrzymania będą wysokie i będą musiały zostać pokryte przez banki zrzeszone” – tu cały art.: http://bsblog.pl/2018/03/13/komentator-jaroslaw-cz-iv-maly-bank-zrzeszajacy-apeksowy-rowniez-sie-wywroci/ Piotr Skoczylas komentuje: Banki regionalne nie działały o ile mi wiadomo w formie apeksu. Proszę pamiętać, że chętnych do apeksu na początku było ponad 100 banków ale skutecznie…

Czytaj ...

Komentator JERZY ZAWISTOWSKI: „IPS jest doskonałym narzędziem do wykrwawienia się małych banków i przejęcia ich za friko przez duże”

Komentator JERZY ZAWISTOWSKI: „IPS jest doskonałym narzędziem do wykrwawienia się małych banków i przejęcia ich za friko przez duże”

Szanowny Komentator JERZY ZAWISTOWSKI pisze: Jest takie powiedzenie, „pierwsza jaskółka nie czyni wiosny”, tzn. wiosna zaczyna się gdy przyleci wiele jaskółek. Tu należy zadać pytanie, czy gdyby jaskółki zmieniły obyczaje migracyjne i w ogóle nie przyleciała ani jedna to nie było by wiosny? Moim skromnym zdaniem zawsze musi być ktoś pierwszy i przetrzeć szlak. Bank apeksowy skupiający ok. 40 banków spółdzielczych funkcjonuje od kilku lat w Finlandii i doskonale się sprawdza. Jestem zawiedziony wypowiedziami niektórych komentatorów jakie to rzekome reguły ostrożnościowe i nadzorcze winien realizować bank apeksowy jakie rzekomo olbrzymie…

Czytaj ...

Raport AMRON-SARFiN Q4/2017; Rok 2017 rokiem rekordów dla rynku mieszkaniowego i kredytowego (Wieści z AMRON)

Raport AMRON-SARFiN Q4/2017; Rok 2017 rokiem rekordów dla rynku mieszkaniowego i kredytowego (Wieści z AMRON)

Wyniki akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym w czwartym kwartale minionego roku okazały się zbliżone do kwartału trzeciego i nieco wyższe od oczekiwań. Od października do grudnia 2017 banki udzieliły 44,7 tys. nowych kredytów o wartości bliskiej 11 mld zł. W ujęciu całościowym rok 2017 był wyjątkowo udany – banki udzieliły ponad 190 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 44 mld zł, co oznacza najlepszy wynik sektora bankowego od 6 lat. Przy niezmienionym poziomie stóp procentowych średnie marże kredytów mieszkaniowych nieznacznie spadły, a na rynku w dalszym ciągu panują dogodne warunki…

Czytaj ...

Jak lobby banków komercyjnych przy UE próbuje „wykończyć” Banki Spółdzielcze?

Jak lobby banków komercyjnych przy UE próbuje „wykończyć” Banki Spółdzielcze?

Zwracam się do Szanownego Komentatora TYLERA DURDENA: Pyta Pan: ”Jakie mechanizmy kapitalizmu powstrzymują koncentrację kapitału? Jakoś ich nie widzę obserwując polskich sklepikarzy, którzy polegli w konkurencji z wielkimi sieciami handlowymi.” Odpowiadam – wolny rynek powstrzymuje koncentrację kapitału. Koncentracja kapitału, jaka nastąpiła, wynikła z powiązań plutokratyczno – biurokratycznych. Czyli mówiąc wprost; na korumpowaniu polityków i urzędników przez biznes tak, by wprowadzać regulacje OGRANICZAJĄCE wolny rynek. Temu m.in. służy UE – stanowione jest tam prawo w formule lobbowanej przez korporacje. Proszę sobie wyobrazić, że w Brukseli na stałe ma swoje biura 10…

Czytaj ...

Emisje euro prawdopodobnie najpierw trafiają do niemieckich koncernów – m.in. na wykup Grecji, czy Polski

Emisje euro prawdopodobnie najpierw trafiają do niemieckich koncernów – m.in. na wykup Grecji, czy Polski

Zwracam  się do Szanownego Publicysty BS BLOG-a, Piotra Skoczylasa: Bardzo ciekawy temat Pan poruszył pisząc „Jestem zafascynowany ilością pieniędzy jakie posiadają Niemcy”. Nie wiem czy to prawda, ale ponoć najwięcej nowych emisji euro trafia do niemieckich koncernów. Być może stąd mają tyle pieniędzy, by kolonizować Grecję i na inne wydatki. Wiadomo, że nowa emisja to inflacja, ale wiadomo też, że ten, kto dostaje pierwszy i szybko wyda (np. na różne aktywa w Grecji) ten zyskuje. Po impuls inflacyjny ma opóźnienie. Krótko mówiąc – uzależnianie się od ECB, MFW i Komisji…

Czytaj ...

Komentator JAROSŁAW, cz. IV: „mały bank zrzeszający [apeksowy] […] również się wywróci”

Komentator JAROSŁAW, cz. IV: „mały bank zrzeszający [apeksowy] […] również się wywróci”

Szanowny Komentator JAROSŁAW pisze: Z drugiej jednak strony, mały bank zrzeszający skupiony wyłącznie na obsłudze apeksowej, biorąc pod uwagę rozrost back office’u i konieczność spełnienia dziesiątek mniej lub bardziej potrzebnych wymogów ostrożnościowych i nadzorczych, również się wywróci, bo koszty jego utrzymania będą wysokie i będą musiały zostać pokryte przez banki zrzeszone. Mieliśmy w Polsce strukturę opartą o zrzeszenia regionalne i wiemy, czym to się skończyło. Banki te okazały się niewydolne. Być może więc rozwiązaniem byłoby wypracowanie własnego modelu, tj. stworzenie instytucji prawnej, która przejęłaby część obowiązków banku zrzeszającego, która to…

Czytaj ...