14.03 Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej

14.03 Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej

Kod, tytuł BBI Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej L. dni, cena 1 dzień, g.10 – 15:00, 490 zł + VAT (23%) Data, miejsce 14 marca 2018, Warszawa Instytut Biocybernetyki PAN, ul. Trojdena 4 Prowadzący dr inż. Albert Sadowski, Kerberos OCHRONA INFORMACJI oraz Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Kod: BBI Tytuł: Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej Liczba dni: 1 Wykładowca: dr inż. Albert Sadowski (Kerberos oraz WSH w Radomiu) Podczas szkolenia omówione będą następujące zagadnienia: metody ataków na systemy Bankowości Internetowej, stosowane techniki zabezpieczeń, rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca bezpieczeństwa płatności internetowych. Program Ataki na…

Czytaj ...

09.03 Zarządzanie obszarem informatyki w Banku

09.03 Zarządzanie obszarem informatyki w Banku

Kod: ZOI Tytuł: Zarządzanie obszarem informatyki w Banku Liczba dni: 1 Wykładowca: Roland Węgrzynowski, Gospodarczy BS w Barlinku Podczas szkolenia omówione będą następujące zagadnienia: Podstawy budowania i zarządzania zespołu – wprowadzenie, Zadania zespołu IT – wyznaczanie zadań Utrzymanie niskiej fluktuacji zespołu IT Rozwój kompetencji zespołu IT Program Podstawy budowania i zarządzania zespołu – wprowadzenie, Kompetencje Podział zadań Wprowadzanie zmian Rozwiązywanie konfiktów Elastyczne rozwiązywanie problemów Zadania zespołu IT – wyznaczanie zadań Podział podstawowych obowiązków wynikających z Rekomendacji D Zadania „specjalne” Co potrafi informaty? Ile jest w stanie wykonać? Utrzymanie niskiej fluktuacji…

Czytaj ...

Szkolenia „Informatyka – technologie i zarządzanie” – terminy III-IV 2018

Szkolenia „Informatyka – technologie i zarządzanie” – terminy III-IV 2018

T E R M I N Y –  MARZEC, KWIECIEŃ 2018 Informatyka – technologie Kod Tytuł Styczeń 2018 Luty 2018 Marzec 2018 Kwiecień 2018 BBI Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej 14 BSI Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych 30 20 FWVPN Systemy firewall i VPN 23 6 TSB Technologie sieciowe i bezpieczeństwo sieci komputerowych 26 28 WOK Wprowadzenie do ochrony informacji i kryptografii 8 25 TAB Przeprowadzanie testów penetracyjnych w niewielkich sieciach heterogenicznych – warsztaty 24 13 USL Podstawy używania środowiska linux na serwerach – warsztaty 10 ZSW Zabezpieczanie systemów Windows – warsztaty 15 19…

Czytaj ...

13.03 Przeprowadzanie testów penetracyjnych w niewielkich sieciach heterogenicznych – warsztaty

13.03 Przeprowadzanie testów penetracyjnych w niewielkich sieciach heterogenicznych – warsztaty

Kod: TAB Tytuł: Przeprowadzanie testów penetracyjnych w niewielkich sieciach heterogenicznych – warsztaty Liczba dni: 1 Wykładowca: dr inż. Tomasz Wasiak (Kerberos oraz Politechnika Łódzka) UWAGA: Szkolenie ma charakter laboratoryjny – Słuchacze pracują na własnych, przywiezionych ze sobą laptopach! Cel Celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w praktyczną umiejętność przeprowadzania okresowych, technicznych audytów bezpieczeństwa własnej infrastruktury informatycznej, polegających na wykonywaniu skanowań i testów penetracyjnych serwerów, stacji roboczych oraz urządzeń sieciowych. Program 1. Wprowadzenie do analizy sieci (adresacja tcp/ip i MAC) 2. Rozpoznanie struktury sieci i wpiętych w nią urządzeń 3. Analiza otwartych…

Czytaj ...

Jest program „IV Głosu IT BS-ów” (8-9 maja 2018)

Jest program „IV Głosu IT BS-ów” (8-9 maja 2018)

Program „IV Głosu IT Banków Spółdzielczych” Dzień I – 8 maja 2018: Organizacja i zarządzanie IT w Banku Spółdzielczym 9:30 – 10:00 Rejestracja Anna Garcarz, Spółdzielnia Systemu Ochrony BPS Rekomendacja D a zasada proporcjonalności. Mariusz Ziemiańczyk, Pieniński BS Krościenko (Prezes Zarządu) Czy system centralny Banku BPS dedykowany dla BS kiedykolwiek powstanie ? Spodziewane koszty i korzyści. Kto na tym skorzysta a kto straci – konsekwencje biznesowe. Czy Bank BPS i BS są przygotowane do realizacji przedsięwzięcia informatycznego o tej skali ? Edward Tybor, Tatrzański BS Bukowina Tatrzańska (Prezes Zarządu) PANEL…

Czytaj ...

GIODO patronem konferencji „Głos IOD/ABI” (17-18 kwietnia 2018)

GIODO patronem konferencji „Głos IOD/ABI” (17-18 kwietnia 2018)

Honorowy patronat na konferencję objął Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Impreza ma status Konferencji Naukowej, w Radzie Programowej zasiadło 4 profesorów i 4 doktorów. Będzie to dwudniowy cykl prelekcji eksperckich o najnowszym stanie prawnym i organizacyjnym dot. implementacji  RODO na polskim gruncie. Będą też wykłady uzupełniające, o charakterze szkoleniowo – podstawowym. Prelekcje wygłoszą przedstawiciele GIODO, Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia ABI oraz 6 doktorów z następujących Uczelni: Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski   Będzie to więc niezaprzeczalnie impreza nie tylko merytoryczna (program poniżej), ale…

Czytaj ...

Konferencja o nowelizacji polskich przepisów ODO – w przededniu ich zmian

Konferencja o nowelizacji polskich przepisów ODO – w przededniu ich zmian

Polskie ustawodawstwo ma być dostosowane do dyrektywy RODO do 25 maja b.r. – traktat lizboński wymusza na nas wyższość prawa unijnego nad polskim i choć to dość szokujące, trudno coś w tej sprawie poradzić. Są oszacowania, że ok. 80% polskiego prawa pochodzi z UE. Włączając prawo dotyczące ochrony danych osobowych. W przededniu zmian, kiedy już polskie przepisy ODO będą (a przynajmniej powinny być) znowelizowane, czyli w kwietniu, zorganizowana będzie konferencja, która pozwoli słuchaczom zapoznać się z bieżącym stanem prawa polskiego dotyczącego ochrony danych osobowych. Póki co trudno znaleźć imprezę edukacyjną…

Czytaj ...

Wideo z minionej konf. „Głos ABI” – kolejna edycja: 17-18 kwietnia 2018

Wideo z minionej konf. „Głos ABI” – kolejna edycja: 17-18 kwietnia 2018

Zbliża się kolejna edycja „Głosu ABI / Inspektorów Ochrony Danych” (17-18.04.18). Dla przypomnienia ubiegłorocznej edycji zamieszczam krótki materiał wideo (pod niniejszym artykułem). Na imprezę przybyło ok. 100 osób. W konferencji wzięli także udział  przedstawiciele GIODO. Podobnie będzie także w tym roku; oprócz przedstawiciela GIODO przybędą prelegenci z różnych ośrodków naukowych – będzie m.in.  6 osób z tytułami doktorskimi z: Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Handlowej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Polskiej Akademii Nauk.   Jeden w wykładów wygłosi Prorektor ds. Nauki mojej Uczelni, Pani dr Ewa Jasiuk. Swoje wystąpienia będą…

Czytaj ...

Dołączyliśmy dwa wykłady uzupełniające – konferencja „Głos IOD/ABI”

Dołączyliśmy dwa wykłady uzupełniające – konferencja „Głos IOD/ABI”

Do agendy pierwszego dnia konferencji „Głos Inspektorów Ochrony Danych / ABI” dołączyliśmy dwa wykłady uzupełniające – o charakterze typowo szkoleniowym. Celem wykładów jest przekazanie Słuchaczom pewnych podstawowych, praktycznych informacji, związanych z codziennym wykonywaniem obowiązków IOD / ABI. Jeden z wykładów wygłoszę ja, drugi kol. Paweł Waniek z P-M BS w Jedlińsku. Obaj jesteśmy praktykami zagadnień ODO; ja mam okazję spotykać się z nimi na licznych audytach, mój Szanowny Kolega zaś pełni funkcję ABI w swoim Banku Spółdzielczym oraz w jeszcze jednej organizacji. Ponadto kol. Paweł Waniek jest Wykładowcą i Managerem…

Czytaj ...

Jaki będzie koszt udziału w „Głosie IT BS-ów” (8-9 maja 2018)

Jaki będzie koszt udziału w „Głosie IT BS-ów” (8-9 maja 2018)

Szacowane koszty: udział w Dniu I: od 85 do 135 zł + VAT (dokładny koszt po rozliczeniu) udział w Dniu II: od 85 do 135 zł + VAT (dokładny koszt po rozliczeniu) udział w kolacji po Dniu I: 39 zł + VAT (bufet, napoje 0% – możliwość zakupu alkoholu we własnym zakresie) Impreza NON-PROFIT : – prelegenci nie otrzymują za wygłoszenie prelekcji ani złotówki – Kerberos nie zarabia na imprezie ani złotówki – impreza „składkowa” – dokładny koszt będzie znany po zsumowaniu wydatków i podzieleniu na liczbę uczestników UWAGA: Ewentualny…

Czytaj ...