Piotr Skoczylas, pracownik Banku Spółdzielczego

Piotr Skoczylas, pracownik Banku Spółdzielczego

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Zarządzania – Specjalność: Zarządzanie Finansami i Bankowość, studia ukończone w 2015 roku. Praca licencjacka z zakresu bankowości spółdzielczej natomiast praca magisterska na temat rynku walutowego. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wydziału Finansów i Zarządzania – Studia Podyplomowe – Zarządzanie Ryzykiem w Banku studia ukończone w 2017 roku. Z Bankowością Spółdzielczą zawodowo związany od 2015 roku. Członek Klubu Strzelectwa Sportowego oraz Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec.

Czytaj ...

Piotr Karpowicz, BS Wysokie Mazowieckie (Członek Zarządu)

Piotr Karpowicz, BS Wysokie Mazowieckie (Członek Zarządu)

Członek Zarządu ds. Handlu w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem. Z bankowością związany jestem od 1998 roku. Początkowo praca w banku BGŻ O/Wysokie Mazowieckie na stanowiskach: inspektor, doradca klienta, doradca klienta instytucjonalnego; od 2009 roku jako dyrektor tego oddziału. W tym czasie oddział zaczął notować b. dobre wyniki czego dowodem jest zajęcie przez oddział 5 miejsca w kraju w rankingu placówek za rok 2010 (spośród niemalże 300),  kolejne lata to również ponadprzeciętne wyniki placówki. Od 2013 odnajduje normalność w  bankowości, pracując w BS Wysokie Mazowieckie, jako osoba odpowiedzialna za pion…

Czytaj ...

Janusz Kurczych

Janusz Kurczych

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1987) (matematyka, informatyka). Początkowo praca w Zakładzie Informatyki Exbud S.A.(projektant systemów informatycznych).  Wieloletnie doświadczenie z informatyką w bankowości (administrowanie systemami, zarządzaniem usługami wsparcia i bankowością elektroniczną. Certyfikowany audytor wewnętrzny systemów zarządzania ciągłością działania według normy BS 25999-2:2007. Obszerna wiedza i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa IT, budowy planów ciągłości działania (BCP), zarządzania serwisami w oparciu o metodologię ITIL (poparta uczestnictwem w licznych szkoleniach z tej tematyki). Propagator wykorzystywania technologii biometrycznych w bankowości (nominacja do nagrody Prof. Remigiusza Kaszubskiego za wdrożenie z sukcesem technologii biometrycznej w sieci…

Czytaj ...

Marcin Mierzwa, BS Leżajski (Informatyk)

Marcin Mierzwa, BS Leżajski (Informatyk)

Edukacja: W roku 2006 ukończył studia magisterskie o specjalności Zarządzanie Systemami i Sieciami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Natomiast w roku 2010 ukończył podyplomowe studia na kierunku bankowość w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Praca: W latach 1999-2003 pracował jako informatyk w Starostwie Powiatowym w Leżajsku. W tym czasie Starostwo, jako jeden z pierwszych urzędów w powiecie, przeprowadziło udaną konwersje systemów sieciowych z Novell 4 na Debian 2.2. wraz z pakietami Samba, Marsem, Sendmail oraz pakietem biurowym StarOffice 5.2. Od roku 2003 pracuje w Banku…

Czytaj ...

Tomasz Kapłanek, OK Bank Spółdzielczy (Wiceprezes ds. IT)

Tomasz Kapłanek, OK Bank Spółdzielczy (Wiceprezes ds. IT)

Ukończone studia dzienne magistersko – inżynierskie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz ukończone studia podyplomowe z Ekonomii i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada nadany przez Związek Banków Polskich stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego uzyskany w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.  Ukończył liczne kursy i szkolenia specjalistyczne z obszaru bankowości, bezpieczeństwa systemów, ryzyk, sieci i systemów IT. Pracował jako programista, informatyk, samodzielny specjalista w Zespole Informatyków, samodzielny specjalista d/s  Bankowości Elektronicznej i Bankomatów oraz Dyrektor Departamentu Technologii i Rozwoju IT realizując liczne…

Czytaj ...

Paweł Waniek, P-MBS Jedlińsk (Kierownik Zespołu Organizacyjno – Administracyjnego, ABI)

Paweł Waniek, P-MBS Jedlińsk (Kierownik Zespołu Organizacyjno – Administracyjnego, ABI)

Urodzony 20 stycznia 1989 roku w Warszawie, na stałe mieszkający w Radomiu, gdzie ukończył V Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku: filologia angielska. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku: rachunkowość i podatki, realizowane przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu, a także na kierunku: ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, realizowane na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z ochroną danych osobowych związany od 2013 roku. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w kilku podmiotach. Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji „Głos Administratorów Bezpieczeństwa Informacji”. Pomysłodawca inicjatywy…

Czytaj ...

Albert Sadowski, Wydawca i publicysta BS BLOGA

Albert Sadowski, Wydawca i publicysta BS BLOGA

Od roku 2000 jest Kierownikiem Zespołu Audytorskiego i Prezesem spółki Kerberos OCHRONA INFORMACJI. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem zespołu audytorskiego i realizacją audytów bezpieczeństwa oraz audytów wdrożenia Rekomendacji D / Wytycznych IT KNF. Brał udział w ok. 120 takich projektach w Bankach Spółdzielczych oraz w blisko 200 projektach dla dużych organizacji z bankowości komercyjnej, administracji i korporacji. Jest współautorem i prelegentem szkoleń z zakresu ochrony informacji (w szczególności szkolenia „Kurs ABI”). Jest także etatowym wykładowcą Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Wcześniej pracował na wydziale…

Czytaj ...