Kto wspierał, a kto przeszkadzał w tworzeniu nowego Zrzeszenia? – odpowiada Prez. A. Zwierzchowska (PBA)

Kto wspierał, a kto przeszkadzał w tworzeniu nowego Zrzeszenia? – odpowiada Prez. A. Zwierzchowska (PBA)

BS BLOG: Kto państwa wspierał w tworzeniu nowego zrzeszenia, a kto przeszkadzał? Naszą grupę wspierali przede wszystkim parlamentarzyści, posłowie i senatorowie, najpierw w Komisjach a następnie w Sejmie i Senacie, za co jesteśmy im wdzięczni. Zmiana w ustawie o kapitale założycielskim dla PBA została uchwalona zdecydowaną większością parlamentarną. BS BLOG: Jak ocenia Pani podejście dotychczasowych zrzeszeń do inicjatywy stworzenia Banku PBA? Jako odpowiedź na to pytanie przytoczę słowa klasyka cyt. „najpierw się z nas śmiali, potem z nami walczyli, a na końcu zwyciężyliśmy”. Nasze zwycięstwo docenione zostało przez Prezesa SGB,…

Czytaj ...

Prez. A. Zwierzchowska (PBA) opowiada o tworzeniu nowego Zrzeszenia

Prez. A. Zwierzchowska (PBA) opowiada o tworzeniu nowego Zrzeszenia

BS BLOG: Jak będzie wyglądał struktura organizacyjna Banku PBA? Czy tworzone jest już zaplecze kadrowe? Czy trwa rekrutacja personelu? Na to pytanie odpowiem w lutym 2018 r. jak zostanie zawiązana Spółka PBA. BS BLOG: Czy są już wybrani dostawcy systemów informatycznych, w oparciu o które będzie funkcjonował Polski Bank Apeksowy? Trwają zaawansowane rozmowy z dostawcami systemów, jestem przekonana, że wybierzemy optymalną dla nas ofertę. BS BLOG: Trwa proces kreacji nowego podmiotu – co zostało już zrobione, jakie prace są w toku, a co jeszcze przed Państwem? Przed nami jest: zawiązanie…

Czytaj ...

Prez. A. Zwierzchowska (PBA): nie spodziewam się żadnych działań negatywnych ze strony KNF

Prez. A. Zwierzchowska (PBA): nie spodziewam się żadnych działań negatywnych ze strony KNF

BS BLOG: Od dawna wybrzmiewały głosy sceptyków: „nie uda im się”. Co więcej – są tacy, którzy twierdzą, że KNF będzie „rzucała kłody pod nogi” nowemu zrzeszeniu, próbując jeszcze na obecnym etapie, uniemożliwić jego docelowe funkcjonowanie. Jak Pani to skomentuje? – czy nadal są jakieś poważne zagrożenia dla PBA? Zauważyłam, że sceptyków jest już coraz mniej. Nie spodziewam się żadnych działań negatywnych ze strony KNF. Jestem z natury optymistką i gorąco wierzę, że nie będzie takich kłód, których nie będziemy mogli pokonać. Naszym zadaniem jest nie zawieść osób, które nam…

Czytaj ...

Prez. A. Zwierzchowska opowiada o kulisach powstania PBA

Prez. A. Zwierzchowska opowiada o kulisach powstania PBA

BS BLOG: Byli Państwo obecni na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego, na którym zapadła decyzja o wyrażeniu zgodny na utworzenie Polskiego Banku Apeksowego. Proszę opowiedzieć, jak wyglądały obrady i w jakich okolicznościach zapadła ostateczna decyzja. Na posiedzenie KNF zostali zaproszeni wszyscy pełnomocnicy PBA – kandydaci na członków Zarządu PBA, którzy wyczerpująco udzielali wszelkich wyjaśnień członkom Komisji. Decyzja zapadła na posiedzeniu zamkniętym po zakończeniu spotkania. BS BLOG: Dość zaskakująca jest struktura głosów Członków Komisji: 2 głosy za, 6 wstrzymujących się. Jak Pani to skomentuje? Dla nas ważny jest fakt wyrażenia zgody na…

Czytaj ...

Na BS BLOG-u powstała sekcja WIEŚĆ Z PBA

Na BS BLOG-u powstała sekcja WIEŚĆ Z PBA

Powstała sekcja WIEŚCI Z PBA Znajdą w niej Państwo wszelkie informacje, jakie Polski Bank Apeksowy zdecyduje podawać do wiadomości publicznej. Jako pierwszą porcję informacji mamy zbiór 4 artykułów, w których Pani Prezes Anna Zwierzchowska (PBA, BS Tarczyn) opowiada o tym, co słychać w nowym Banku. To już 9-ta sekcja na BS BLOG-u, a mam deklarację ze strony jednej (bardzo dobrze znanej w środowisku) firmy, z której wynika, że wkrótce będzie sekcja 10-ta! Firm przybywa; przypomnę, że obecność na BS BLOG-u nie wiąże się z żadną odpłatnością. Celem moim jest prowadzenie…

Czytaj ...